Gå til sidens indhold

NETOVSKUD_13_AKKF

Langt navn

Nettooverskud af selvstændig virksomhed (NETOVSKUD_13) akkumuleret fra og med1980 til og med aktuelt år opregnet til aktuelt års priser med forbrugerprisindeks

Generel Beskrivelse

Nettooverskud af selvstændig virksomhed (NETOVSKUD_13) akkumuleret fra og med 1980 til og med aktuelt år. Det enkelte års overskud er opregnet til aktuelt års prisniveau med forbrugerprisindekset.

Population er alle personer, som er i befolkningen ultimo året eller har haft en indkomst i løbet af året eller en formue registreret hos Skat. Dvs., hvis en person ikke indgår i registeret i af de foregående år mellem aktuelt år og 1980, så indgår personens indkomster i udlandet fra dette år ikke i den akkumulerede indkomst.

Detaljeret beskrivelse

NETOVSKUD_13_AKKF indgår i definitionen af den akkumulerede erhvervsindkomst: ERHVERVSINDK_13_AKKF=LOENMV_13_AKKF+NETOVSKUD_13_AKKF+( fra 1994 arbejdsmarkedsbidragspligtige honorarer akkumuleret) Hvor ERHVERVSINDK_13_AKKF er samlet erhvervsindkomst fra 1980 til aktuelt år opregnet til aktuelt års priser med forbrugerprisindekset LOENMV_13_AKKF er samlet løn fra 1980 til aktuelt år opregnet til aktuelt års priser med forbrugerprisindekset

Hvis en person har dannet et anparts- eller aktieselskab og er lønmodtager i dette anparts- eller aktieselskab, optræder vedkommende som lønmodtager i denne virksomhed, og ikke som selvstændig. En selvstændigt erhvervsdrivende hæfter med hele sin formue (inkl. bolig), hvorimod en person med et Anpartsselskab alene hæfter med indskudskapitalen i selskabet.

1980 - 1986 er NETOVSKUD_13 før tillæg af kapitalindkomster i virksomhed og før fradrag af renteudgifter i virksomhed (i Skats Slutligningssystem skelnes ikke mellem privat og virksomheds kapitalindkomster- udgifter- det kommer med skattereformen i 1987).

Fra 1994 er NETOVSKUD_13 inkl. nettooverskud af udenlandsk virksomhed (ligger før 1994 i variablen RESUINK_13).

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel