Gå til sidens indhold

LOENMV_13_AKKF

Langt navn

Løn mv. (LOENMV_13) akkumuleret fra og med1980 til og med aktuelt år opregnet til aktuelt års priser med forbrugerprisindeks

Generel Beskrivelse

Løn mv. (LOENMV_13) akkumuleret fra og med1980 til og med aktuelt år. Det enkelte års løn er opregnet til aktuelt års prisniveau med forbrugerprisindekset.

Population er alle personer, som er i befolkningen ultimo året eller har haft en indkomst i løbet af året eller en formue registreret hos Skat. Dvs., hvis en person ikke indgår i registeret i et af de foregående år mellem aktuelt år og 1980, så indgår personens indkomster i udlandet fra dette år ikke i den akkumulerede indkomst.

Detaljeret beskrivelse

LOENMV_13_AKKF indgår i definitionen af den akkumulerede erhvervsindkomst: ERHVERVSINDK_13_AKKF=LOENMV_13_AKKF+NETOVSKUD_13_AKKF+( fra 1994 arbejdsmarkedsbidragspligtige honorarer) Hvor ERHVERVSINDK_13_AKKF er samlet erhvervsindkomst fra 1980 til aktuelt år opregnet til aktuelt års priser med forbrugerprisindekset NETOVSKUD_13_AKKF er nettooverskud af selvstændig virksomhed fra 1980 til aktuelt år opregnet til aktuelt års priser med forbrugerprisindekset

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel