Gå til sidens indhold

LOENMIO

Langt navn

Øvrige lønmodtagerudgifter (rubrik 58)

Generel Beskrivelse

Øvrige lønmodtagerudgifter er et ligningsmæssigt fradrag for lønmodtagere. LOENMIO omfatter nogle udgifter i forbindelse med arbejdet, som ikke indgår som specifikke ligningsmæssige fradrag. Dvs. at befordringsfradrag, bidrag til faglig forening, A_kasse og efterløn ikke indgår i LOENMIO.

LOENMIO er udgifter ud over et bundfradrag, som reguleres årligt. Fradraget omfatter nogle særlige udgifter i nogle særlige tilfælde, som fremgår af den årlige vejledning til selvangivelsen, se f. eks.:

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1925009&vId=204647&search=øvrige lønmodtagerudgifter

Variablen eksisterer fra 1984

Detaljeret beskrivelse

LOENMIO indgår i variablen LIGNFRDP

Hvor LIGNFRDP: Ligningsmæssige fradrag

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel