Gå til sidens indhold

HY130G

Langt navn

Regular Inter-Household Cash Transfer Paid

Generel Beskrivelse

HY-variablene er indkomstvariable. Variablene kan både sendes netto (N) og brutto (G) til Eurostat. Der er kun bruttovariable i den danske SILC. Variablene eksisterer i alle år fra 2011 og frem.

Find detaljerede variabelbeskrivelser og udfaldsrum på https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/methodology.

HY020 er den disponible indkomst. Denne er efter ækvivalering udgangspunktet for de fleste indkomsttabeller i Eurostats database.

I 2017 er barselsdagpenge fra det offentlige flyttet fra PY120G til HY050G.

Der arbejdes på en revision af indkomstvariablene som forventes gennemført med SILC-2020.

Detaljeret beskrivelse

Alle variable i H-filen er husstandsoplysninger. Kun én af husstandens personer over 16 år er blevet udtrukket og interviewet, men det antages, at svarene dækker alle hus-standsmedlemmer inkl. børnene.

Kobling mellem husstands- og personoplysninger: HB030=INT(RB030/100).

Du kan finde vejledning i brugen af SILC-data og vægte, samt kildeoversigter og spørgeskemaer på https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/velfaerdsindikatorer/velfaerdsindikatorer under fanen Dokumentation.

Se også Eurostats hjemmeside om SILC på https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/.

Data om demografi, bolig, uddannelse og indkomster er oftest baseret på registerdata. I det omfang, at der findes registerdata, og der ikke krydses med interviewbaserede data, anbefaler vi at benytte registerdata med fuld population fremfor SILC.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel