Gå til sidens indhold

HY063G

Langt navn

Social Exclusion Not Elsewhere Classified (non-contributory and means tested)

Generel Beskrivelse

HY-variablene er indkomstvariable. Variablene kan både sendes netto (N) og brutto (G) til Eurostat. Der er kun bruttovariable i den danske SILC. Variablene eksisterer i alle år fra 2011 og frem.

Find detaljerede variabelbeskrivelser og udfaldsrum på https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/methodology.

Detaljeret beskrivelse

Alle variable i H-filen er husstandsoplysninger. Kun én af husstandens personer over 16 år er blevet udtrukket og interviewet, men det antages, at svarene dækker alle husstandsmedlemmer inkl. børnene.

Kobling mellem husstands- og personoplysninger: HB030=INT(RB030/100).

Du kan finde vejledning i brugen af SILC-data og vægte, samt kildeoversigter og spørgeskemaer på https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/velfaerdsindikatorer/velfaerdsindikatorer under fanen Dokumentation.

Se også Eurostats hjemmeside om SILC på https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel