Gå til sidens indhold

HAEVET_PENSION_NETTO_AKKF

Langt navn

Hævede pensioner netto (HAEVET_PENSION_NETTO) akkumuleret fra og med1980 til og med aktuelt år

Generel Beskrivelse

Hævede pensioner netto (HAEVET_PENSION_NETTO) akkumuleret fra og med 1989 til og med aktuelt år. Det enkelte års nettohævning er opregnet til aktuelt års prisniveau med forbrugerprisindekset.

Population er alle personer, som er i befolkningen ultimo året eller har haft en indkomst i løbet af året eller en formue registreret hos Skat. Hævet pension eksisterer først fra 1989

Detaljeret beskrivelse

HAEVET_PENSION_NETTO_AKKF er en del af det samlede billede af en persons akkumulerede indkomster, hvor de øvrige elementer er variablene DISPINDK1_AKFF og PENSIONSFORMUE_AFGP_NETTO

Hvor DISPINDK1_AKKF er disponibel indkomst (DISPINDK1) akkumuleret fra og med 1980 til og med aktuelt år

PENSIONSFORMUE_AFGP_NETTO (eksisterer fra 2014), er de afgiftspligtige pensionsformuer netto(reduceret med en antaget 40 pct. skat) og ekskl. værdien af aldersopsparingspensionerne, som ligger i denne variabel HAEVET_PENSION_NETTO_AKKF eller er beløb indsat på aldersopsparing(som ikke er fradragsberettiget, og dermed indgår i DISPINDK1)

Større ændringer: HAEVET_PENSION_NETTO_AKKF er inkl. udbetaling af særlig pension 2009 og 2010 samt overførslerne af kapitalpensioner og indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond(LD) mm. til aldersopsparing i årene 2013 til 2015- LD beløbene blev stående i LD, men indestående og afgift blev registreret i HAEVET_PENSION_NETTO.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel