Gå til sidens indhold

FAMTRANSPORTFRADRAG

Langt navn

Samlet befordringsfradrag i familien

Generel Beskrivelse

Befordringsfradrag er et ligningsmæssigt fradrag. Det selvangivne/godkendte beløb vedr. befordring mellem hjem og arbejde

Beløbene er i kroner og ører.

Detaljeret beskrivelse

984 til 1993 består befordringsfradraget af udgifter til befordring mellem hjem og arbejde efter nærmere specificerede regler, samt udgifter til befordring mellem skiftende arbejdssteder.

Fra 1994 udgår fradraget for udgifte til befordring mellem skiftende arbejdssteder. Det afløses af muligheden for skattefrit at få godtgørelse for udgifter til skiftende arbejdssteder fra arbejdsgiveren- dette beløb er ikke indregnet i indkomsten.

Fra 2002 er BEFORDR inkl. det ekstra befordingsfradrag på 25%,, dog mkasimalt 6.000 kr. i 2006, ( Ligningslovens §9C, stk. 4.) Procentsatsen på 25% reduceres med indkomstens størrelse ( indkomst før arbejdsmarkedsbidrag), for 2006 med 0,5% - point for hver 1.000 kr. indkomsten overstiger 228.300 kr. og er således nul ved 278.300 kr. jf. diverse årgange af publikationen "Skatten".

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel