Gå til sidens indhold

FAMORLOVSYDELSE

Langt navn

Orlovsydelser udbetalt til familien

Generel Beskrivelse

Dagpenge udbetalt af A-kasse ved orlov til børnepasning, uddannelse og sabbat

Beløbene er i kroner og ører. UDGÅR I 2011

Detaljeret beskrivelse

QORLOV2 dækker peridoen fra 1994. I 1992 og 1993 er der mulighed for orlov til børnepsning og uddannelse ( i denne periode ligger evt. beløb i variablen ANDBISTANDYD eller variablen RESUINK_GL)

Sabbatorlov eksisterer for peridoen 1994 til 1999 Uddannelsesorlov eksisterer frem til og med 2001 Orlov til børenpasning er under udfasning og vil ophøre senest 2010

1994 Opgørelserne er meget usikre.

2004- Modellen til fastlæggelse af orlovsydelse revideres, hvorved beløbene øges lidt

jf. også vedlagte dokument "opgørelse af udbetalinger fra A-kasser.doc".

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel