Gå til sidens indhold

FAMOFF_OVERFORSEL_13

Langt navn

Familiens offentlige overførsler

Generel Beskrivelse

FAMOFF_OVERFORSEL_13 er en sumvariabel der består af alle overførsler, som primært finansieres af det offentlige inkl. dagpenge og efterløn, men eksl. tjenestemandspension.

FAMOFF_OVERFORSEL_13 er baseret på OFF_OVERFORSEL_13 fra Personindkomster og er offentlige overførslelsindkomster for alle personer, der tilhører den samme familie pr. 31. december i indkomståret (dvs. har samme E-familienummer), inkl. hjemmeboende børn under 25 år.

FAMOFF_OVERFORSEL_13 er dannet i forbindelse med revisionen af 2013 indkomsterne. Læs mere om revisionen på www.dst.dk/ext/arbejde-loen-og-indkomst/rev13

Beløb er i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

FAMOFF_OVERFORSEL_13 er summen af OFF_OVERFORSEL_13 for alle personer, der tilhører familien pr. 31. december i indkomståret (dvs. har samme E-familienummer), inkl. hjemmeboende børn under 25 år.

FAMOFF_OVERFORSEL_13 kan dannes med formlen FAMOFF_OVERFORSEL_13 = FAMDAGPENGE_KONTANT_13 + FAMOVRIG_OVERFOERSEL_13 + FAMOFFPENS_EFTLON_13

Hvor: FAMDAGPENGE_KONTANT_13 er dagpenge og kontanthjælp mv. i alt FAMOVRIG_OVERFORSEL_13 er andre overførsler. SU, boligstøtte, grøn check og børnetilskud FAMOFFPENS_EFTLON_13 er offentlige pensioner, inkl. efterløn

For sammenhæng med andre variable se OFF_OVERFORSEL_13 i PERSONINDKOMST

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel