Gå til sidens indhold

FAMKONTANTHJAELP

Langt navn

Kontanthjælp for familien

Generel Beskrivelse

Kontanthjælp: 1994-1998 Kontanthjælp efter bistandslovens §37 ( kontanthjælp til underhold mv.) 1999- kontanthjælp efter aktivlovens §25 (hjælp til forsørgelse)

Beløbene er i kroner og ører. UDGÅR I 2013

Detaljeret beskrivelse

FAMKONTANTHJAELP er dannet på variablen KONTHJ_GL fra 1990-1993) og fra 1994 på KONTHJ fra Personindkomster.

KONTHJ_GL Kontanthjælpsydelser 1990-1993 efter lov om social bistand (bistandsloven),

Hjælp efter bistandslovens §37-42 om forbigående hjælp og §43-45 om varig hjælp, samt hjælp efter kapitel 11 om hjælp i særlige tilfælde, indgår ikke i KONT_GL.

Fra 1983 indeholder variablen ikke hjælp efter § 42 (revalideringsydelse).

For sambeskattede er beløbet registreret hos den af de sambeskattede, som har den største skattepligtige indkomst.

Beløbet indgår ikke i den skattepligtige indkomst, men nedsætter personfradraget..

Variablen KONTHJ er dannet fra og med 1994

Kommunerne indberetter i januar det forudgående års udbetalte beløb til Skats oplysningsseddelregister (COR). I forbindelse med indberetningen skal indberettes kode for type af kontanthjælp. Ud over KONTHJ skal der indberettes kode for: revalidering, aktivering samt øvrig kontanthjælp/(1999 ydelse efter lov om orlov service og aktivlov) Disse koder bruges ikke af SKAT, hvorfor kvaliteten vil være svingende. En anden usikekrhedskilde til disse koder er, at bistandsloven/lov om aktiv socialpolitik ændres over tid og har en langt højere opdeling på ydelseskategorier end de fire, der er bruges til indberetningen til COR. Dvs., at den enkelte indberetter i kommunen f. eks. skal afgøre om forrevaldering er kontanthjælps- eller revalideringsydelse i indberetningen. Mere detaljerede oplysninger om kontanthjælpsydelser kan findes i kontanthjælpsregisteret.

Dvs., at KONTHJ ikke indholder revalideringsydelse, aktiveringsydelse og anden ydelse ( disse tre ligger i variablen ANDBISTANDYD) Før 1994 ligger kontanthjælp til forsørgelse i variablen KONT_GL. Se også variablen QBISTYD2.

Kontanthjælp bliver hævet i 1994 samtidig med at den bliver gjort skattepligtig.

1994-30. juni 1998 Kontanthjælp efter bistandslovens §37 ( kontanthjælp til underhold mv.) 1. juli 1999- kontanthjælp efter aktivlovens §25 (hjælp til forsørgelse)

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel