Gå til sidens indhold

ARBFORS

Langt navn

Arbejdsløshedsforsikring, faglige kontingenter, efterløns- og fleksydelsesbidrag (Rubrik52)

Generel Beskrivelse

Arbejdsløshedsforsikring, faglige kontingenter, efterløns- og fleksydelsesbidrag (omfatter ikke kontingent til arbejdsgiverforeninger)

Fra 2010 ekskl. faglige kontingenter

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Variablen eksisterer fra1984.

Før 1984 indberettedes bidrag til arbejdsløshedsforsikring og fagligt kontingent ikke særskilt i slutligningsregistret, men indgik i en sum sammen med udgifter til befordring mellem hjem og arbejde og forskellige arbejdssteder samt fradrag for overarbejde, smudstillæg og udearbejde mm.

Til og med 1986 kunne en lønmodtager vælge at fratrække et fast beløb, dog maksimalt 3.200 kr. I 1985 var det dog afgrænset til højest at udgøre 5 pct. af lønnen i stedet for de ovenfor specificerede udgifter. For nærmere beskrivelse se diverse årgange af publikationen "Skatten". Hvis der vælges et fast beløb i stedet for faktiske udgifter, så er ARBFORS lig med nul

Fra 1. april 1999 indgik bidrag til efterlønsordning (fra denne dato skulle der betales et særskilt bidrag for at opretholde muligheden for et få efterløn).

Fra 2001 indeholder variablen bidrag til fleksydelsesordningen. Fra 1. juli 2001 kan personer visiteret til fleksjob (job med løntilskud fra kommunen) få en efterlønslignende ydelse mod betaling af et bidrag svarende til efterlønsbidraget.

Med indførelse af efterlønsbidraget fra 1. april 1999 stiger ARBFORS fra 1998 til 1999.

Fra 2010 ekskl. faglige kontingenter.

De faglige kontingenter ligger i variablen FAGFKDB( se generel TIMES - dokumentation)

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel