Gå til sidens indhold

ALDER_ULT_INK

Langt navn

Personens alder på referenecetidspunktet, 31. 12. det pågældende år

Generel Beskrivelse

Personens alder på referenecetidspunktet, 31. 12. det pågældende år.

Variablen er dannet ud fra tre kilder i prioriteret rækkefølge: 1. PSD_BEFOLKNING 2. Befokningsstatistikkenes tabel med oplysninger for alle PERSON_ID med gyldig personnummer 3. e-indkomstregisterets alder for personer uden gyldig personnummer(fra og med 2011)

Hvis personens alder ikke kan findes sættes værdien til NULL(tom).

Detaljeret beskrivelse

ALDER_ULT_INK har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel