Gå til sidens indhold

AKK_FULDSKATTEPLIGT_AAR

Langt navn

Antal år fra og med 1980 til og med aktuelt år hvor personen har været fuldt skattepligtig hele året

Generel Beskrivelse

Antal år fra og med 1980 til og med aktuelt år hvor personen har været fuldt skattepligtig hele året ( variablen OMFANG har værdien 1). Er OMFANG forskellig fra 1, vil der i regsitret mangle oplysninger om fx opholdsår i udlandet mv.

Registret kan være lidt svært at anvende. Der er derfor udarbejdet en Brugervejledning, der kan findes her: https://www.dst.dk/ext/1233582051/0/velfaerd/Brugervejledning-til-forskere--pdf

Detaljeret beskrivelse

AKK_FULDSKATTEPLIGT_AAR har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel