Gå til sidens indhold

AFG_HAEVET_PENSION_AKKF

Langt navn

Afgift af hævede pensioner (AFG_HAEVET_PENSION) akkumuleret fra og med1980 til og med aktuelt år

Generel Beskrivelse

Afgift af hævede pensioner (AFG_HAEVET_PENSION) akkumuleret fra og med 1989 til og med aktuelt år. Det enkelte års nettohævning er opregnet til aktuelt års prisniveau med forbrugerprisindekset.

Population er alle personer, som er i befolkningen ultimo året eller har haft en indkomst i løbet af året eller en formue registreret hos Skat.

Hævet pension og dermed AFG_HAEVET_PENSION_AKKF eksisterer først fra 1989

Detaljeret beskrivelse

Større ændringer: AFG_HAEVET_PENSION_NETTO_AKKF er inkl. afgift af udbetaling af særlig pension 2009 og 2010 samt overførslerne af kapitalpensioner mm. og indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond(LD) til aldersopsparing og lign. i årene 2013 til 2015. Beløb i LD fratrukket afgift blev stående i LD samtidig med, at det samlede indestående og afgift heraf blev registreret i HAEVET_PENSION og i AFG_HAEVET_PENSION.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel