Gå til sidens indhold

FastEjendom_Population

Beskrivelse

Findes ikke som moduldata. Prototyper omfattende jord og bygninger findes.

BEMÆRK at der findes flere forskellige administrative "ejendomsbegreber":

Definition af Samlet fast ejendom - der er "ejendomsbegrebet" i Matrikelregistret: - et matrikelnummer - to eller flere matrikelnumre, der er samnoteret

Ved Grund (findes i BBR) forstås det/de jordstykke(r), hvorpå bygningen eller det tekniske anlæg er beliggende. Definition af Grund der understøtter beregning af bebyggelsesprocent er:

En Grund består af enten A), B) eller C): A) En matrikel B) Flere matrikler der er samnoteret og geografisk sammenhængende. C) Et umatrikuleret areal

Når en Grund består af flere matrikler, skal alle matrikler der er geografisk sammenhængende indenfor samnoteringen, medtages i den pågældende Grund. En Grund oprettes kun i Nyt BBR når der forefindes mindst en BBR-relevant entitet på området (bygning, adresse eller teknisk anlæg).

Fast ejendom er "ejendomsbegrebet" i TIngbogen: - samlet fast ejendom - umatrikuleret ejendom - ejerlejlighed - bygning på lejet grund - bygning på søterritorie - fælleslod/fraskilt andel af fælleslod

En vurderingsejendom er "ejendomsbegrebet" i SKAT kan bestå af mere end een "samlet fast ejendom"

Variable: