Gå til sidens indhold

ENH_TOILETFORHOLD

Langt navn

ENH_TOILETFORHOLD

Generel Beskrivelse

ENH.032 - Toiletforhold DEFINITION: TOILETFORHOLD
Beskrivelse: Angivelse af om der er toilet i enheden eller som der er adgang til fra enheden.

Registreringsregel: 2.1.1 Oplysning om toiletforhold registreres i dette felt ved at anvende én af koderne i feltets kodeliste.

2.1.2. Oplysninger om toiletforhold skal registreres for enheder med anvendelse som helårsbolig, sommerhus og ferielejlighed (ENH.020, kode 110-190 og 510, 522, 523 og 540)

2.1.3. Hvis en enhed har flere forskellige toiletforhold registreres Vandskyllende toilet i enheden (kode T) frem for Vandskyllende toilet uden for enheden (kode A)

VÆRDISÆT:

Efterfølgende er der vist et par gyldige kodeværdier: -99 til 999. Antal vandskyllede toiletter i bolig- eller erhvervsenheden.

T-> Vandskyllende toiletter i enheden. A-> Vandskyllende toilet uden for enheden. B-> Intet vandskyllende toilet.

BEMÆRK: Nuværende system kan ikke håndtere intervallet -99 til 999, men kun -9 til 99. Hvis værdien er mindre en -9 sættet den til -9 i det gamle system, hvis værdien er størrer en 99 sættes den til 99. MAP: FTOIL BBRfelt: 318

Detaljeret beskrivelse

ENH_TOILETFORHOLD har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D242907.TXT_ENH_TOILETFORHOLD - ENH_TOILETFORHOLD
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
15-10-2010 1000616 Vandskyl toilet udenfor enhed
15-10-2010 1000617 Andet/intet toilet udenfor enh
15-10-2010 1000618 Vandskyl toilett(er) i Enhed
15-10-2010 1000619 Uoplyst EnhedToiletforhold
15-10-2017 1076159 Ikke oplyst