Gå til sidens indhold

ENH_BOLIGTYPE

Langt navn

ENH_BOLIGTYPE

Generel Beskrivelse

ENH.023 - Boligtype DEFINITION: BOLIGTYPE Beskrivelse: Angivelse af boligens type ud fra oplysninger om bolig- og erhvervsareal, anvendelse og køkkenforhold.

  1. Registreringsregler: 2.1.1: Oplysning om Boligtype registreres automatisk med en af koderne i feltets kodeliste.

2.1.2: Boligtype angives ud fra oplysninger om boligens bolig- og erhvervsareal (ENH.027 og ENH.028), boligens anvendelse (ENH.020) og boligens køkkenforhold (ENH.034). Boligtypen angives også for erhvervsenheder.

Kodeværdier:

1-> Egentlig beboelseslejlighed med eget køkken. Før 2020: Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) 2-> Blandet erhverv og bolig med eget køkken. 3-> Enkeltværelse uden eget køkken. Før 2020: Enkeltværelse (boligenhed med fast kogeinstallation, fælles el. intet køkken) 4-> Fællesbolig. Før 2020: Fællesbolig eller fælleshusholdning 5-> Sommer- eller fritidsbolig. E-> Andet. Før 2020: Andet (bl.a. institutioner og erhverv)

Se TXT_ENH_BOLIGTYPE i D242907 for flere koder.

AFHÆNGIGHEDER: Vedrørende nybyggeri: - Hvis koden ikke indberettes, dannes den maskinelt på grundlag af oplysninger om beboelseareal, anvendelse og køkkenforhold. Vedrørende til/ombygning.

MAP: CTYPE BBRfelt: 308

Detaljeret beskrivelse

ENH_BOLIGTYPE har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D242907.TXT_ENH_BOLIGTYPE - ENH_BOLIGTYPE
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
15-10-2010 1000606 Egentlig beboelseslejlighed
15-10-2010 1000607 Blandet erhverv og bolig
15-10-2010 1000608 Enkeltværelse
15-10-2010 1000609 Fællesbolig, fælleshusholdning
15-10-2010 1000610 Sommer-/fritidsbolig
15-10-2010 1000611 Andet - institutioner, erhverv
15-10-2010 1000612 Uoplyst EnhedBoligtype