Gå til sidens indhold

ENH_ANVENDELSEKODE

Langt navn

ENH_ANVENDELSEKODE

Generel Beskrivelse

ENH.20 - Anvendelseskode DEFINITION: ANVENDELSESKODE Anvendelseskoden angiver bolig- eller erhvervsenhedens hovedsagelige anvendelse. Det er oplysningger om bygningens eller enhedens faktiske anvendelse, som registreres

110-199-> Enheder, der anvendes til helårsbeboelse.110-199 200-299-> Enheder, der anvendes til produktion eller lager i forbindelse med landbrug, industri, håndværk, energiproduktion/distribution o. lign. 300-399-> Enheder, der anvendes til handel, transport, kontor, liberale erhverv, servicevirksomhed, hotel, restaurant o. lign. 400-499-> Enheder, der anvendes til kulturelle formål, undervisning og forskning, sundhed, dag- og døgninstitutioner o. lign. 500-599-> Enheder, der anvendes til ferie-, idræts-, fritidsformål o. lign. 610-> Ikke vurderede erhvervsenheder i nybyggeri. 900-970->Mindre enheder til garageformål, carporte,udhuse,drivhus mm.

VÆRDISÆT: Efterfølgende er der vist et par eksempler på gyldige kodeværdier: 110-> Stuehus til landbrugsejendom 120-> Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Se TXT_ENH_ANVENDELSESKODE i D242907 for flere koder.

AFHÆNGIGHEDER: Feltet kræves indberettet ved nybyggeri. Ved til-/ombygning skal koden indberettes, hvis byggesagen medfører en ændret anvendelse i forhold til CR.

MAP: CEANV BBRfelt: 307

Detaljeret beskrivelse

ENH_ANVENDELSEKODE har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D242907.TXT_ENH_ANVENDELSESKODE - ENH_ANVENDELSEKODE
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2010 1040080 Anden enhed til fritidsformål.
01-01-2010 1040081 Døgninstitution
01-01-2010 1040082 El-, gas-, vand-, varmeværk
01-01-2010 1040083 Anden enhed til produktion mm.
01-01-2010 1040084 Stuehus til landbrugsejendom
01-01-2010 1040085 Servicevirksomhed, Hotel mm.
01-01-2010 1040086 Anden institution fx fængsel
01-01-2010 1040087 Transport- og garageanlæg
01-01-2010 1040088 Bibliotek, museum, kirke
01-01-2010 1040089 Række-, kæde- eller dobbelthus
01-01-2010 1040090 Sommerhus.
01-01-2010 1040091 Detailhandel m.v.
01-01-2010 1040092 Kolonihavehus.
01-01-2010 1040093 Kollegium
01-01-2010 1040094 Hospital, fødeklinik o. lign.
01-01-2010 1040095 Land-, skovbrug, råstoftudv.mm
01-01-2010 1040096 Liberale erhverv og kontorer
01-01-2010 1040097 Anden enhed til helårsbeboelse
01-01-2010 1040098 Uoplyst enhedsanvendelse
01-01-2010 1040099 Parcel-, enfamilieshus
01-01-2010 1040100 Etageboligbebyggelse
01-01-2010 1040101 Engroshandel og lager.
01-01-2010 1040102 Biograf, teater, udstilling mm
01-01-2010 1040103 Enhed til drætsudøvelse
01-01-2010 1040104 Ikke vurderet ny erhvervsenhed
01-01-2010 1040105 Industri, håndværk mm.
01-01-2010 1040106 Daginstitution.
01-01-2010 1040107 Offentlig administration.
01-01-2010 1040108 Enhed til ferieformål m.v.
01-01-2010 1040109 Undervisning og forskning
01-01-2010 1040110 Ukendt Enhedsanvendelse
01-01-2010 1040111 Bank- og forsikringsvirksomhed
01-01-2010 1040112 Anden enhed handel, transport
15-09-2016 1066178 Række- og kædehus
15-09-2016 1066179 Dobbelthus
15-09-2016 1066180 Anneks til helårsbeboelse
15-09-2016 1066181 Svinestald
15-09-2016 1066182 Kvægstald
15-09-2016 1066183 Fjerkræsstald
15-09-2016 1066184 Minkhal
15-09-2016 1066185 Erhversmæssig produktion, integreret
15-09-2016 1066186 Erhversmæssig produktion, ikke integreret
15-09-2016 1066187 Værksted
15-09-2016 1066188 Anden bygning til erhvervsmæss. produk.
15-09-2016 1066189 Forsyning- og energidistribution
15-09-2016 1066190 Vandforsyning
15-09-2016 1066191 Affaldshåndtering, rensningsanlæg mm.
15-09-2016 1066192 Anden bygning til forsyning og energi
15-09-2016 1066193 Jernbane- og busdrift
15-09-2016 1066194 Luftfart
15-09-2016 1066195 Erhvervsmæss. parkering- og transportanlæg
15-09-2016 1066196 Kontor
15-09-2016 1066197 Handel og butik
15-09-2016 1066198 Lager
15-09-2016 1066199 Hotel o. lign. m. overnatning
15-09-2016 1066200 Restaurant, café, kasino o. lign.
15-09-2016 1066201 Privat servicevirksomhed
15-09-2016 1066202 Anden byning til serviceerhverv
15-09-2016 1066203 Biograf, teater o.lign.
15-09-2016 1066204 Museum
15-09-2016 1066205 Kirke o. lign. til trosudøvelse
15-09-2016 1066206 Anden enhed til kultur og religion
15-09-2016 1066207 Grundskole
15-09-2016 1066208 Anden bygning til undervisning
15-09-2016 1066209 Sundhedscenter, fødeklinik o. lign.
15-09-2016 1066210 Anden bygning til sundhed
15-09-2016 1066211 Daginstitution
15-09-2016 1066212 Servicefunktion på døgninstitution
15-09-2016 1066213 Anden enhed til institution
15-09-2016 1066214 Feriecenter, campingcenter o. lign.
15-09-2016 1066215 Ferielejlighed og fritidsbolig
15-09-2016 1066216 Anden enhed til ferieformål
15-09-2016 1066217 Klubhus ifm. fritids- og idrætsudøvelse
15-09-2016 1066218 Svømmehal
15-09-2016 1066219 Idrætshal
15-09-2016 1066220 Tribune i forbindelse med stadion
15-09-2016 1066221 Rideskole inklusiv ridehal, ridestald o. lign.
15-09-2016 1066222 Anden enhed til idrætsudøvelse o.lign.
15-09-2016 1066223 Anneks ifm. fritids- og sommerhus
15-10-2016 1066242 Garager
15-10-2016 1066243 Carporte
15-10-2016 1066244 Udhuse
15-10-2016 1066261 Energiproduktion
15-10-2016 1066262 Bed & breakfast o.lign.
15-10-2016 1066263 Kaserne
15-10-2016 1066264 Fængsel, arresthus o. lign.
15-10-2016 1066265 Havneanlæg
15-10-2016 1066266 Parkering- og transportanlæg ifm. boliger
15-10-2016 1066267 Luftfart
15-10-2016 1066268 Forsamlingshus
15-10-2016 1066269 Bibliotek
15-10-2016 1066270 Butikscenter og storcenter
15-10-2016 1066271 Tankstation
15-10-2016 1066272 Hospice, behandlingshjem o.lign.
15-10-2016 1066273 Hospital og sygehus
15-10-2016 1066274 Fjerkræsstald
15-10-2016 1066275 Væksthus
15-10-2016 1066276 Halmlade/staklade
15-10-2016 1066277 Svinestald
15-10-2016 1066278 Kvægstald
15-10-2016 1066279 Anden enhed til kontor, handel mm.
15-10-2016 1066280 Konferencecenter u. overnatning
15-10-2016 1066281 Universitet
15-10-2016 1066282 Fritliggende udestue
15-10-2016 1066283 Tiloversbleven landbrugsbygning
15-10-2016 1066284 Drivhus (ikke landbrug)
15-10-2016 1066285 Fritliggende overdækket areal
15-10-2017 1076157 Ferielejlighed og fritidsbolig (til eget brug)
15-03-2018 1078193 Sammenbygget enfamiliehus
15-07-2020 1086993 Fritliggende enfamiliehus i tæt-lav bebyggelse (Byhuse)
01-04-2023 1087293 Enhed til beskyttelsesrum