Gå til sidens indhold

DST_ENH_EJERFORHOLDSKODE

Langt navn

DST_ENH_EJERFORHOLDSKODE

Generel Beskrivelse

DST_ENH_EJERFORHOLDSKODE er en afledt variabel (hentes fra Ejerskab), der viser enhedens ejerforholdskode. I de fleste tilfælde er enhedens ejerforholdskode lig med grundens ejerforholdskode. Hvis enhedens er i en bygning på lejet grund eller er en eller del af en ejerlejlighed kan enhedens ejerforholdskode være forskellig fra grundens ejerforholdskode.

Ejerforholdskode i Boligerhvervsenhed bliver tildelt på følgende måde: 1. er enheden en ejerlejlighed, så ejerlejlighedens ejerforholdskode 2. er bygningen en ejerlejlighed, så ejerlejlighedens ejerforholdskode 3. Øvrige enheder følger Bygningens ejerforholdskode

Detaljeret beskrivelse

DST_ENH_EJERFORHOLDSKODE har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D242907.TXT_DST_ENH_EJERFORHOLDSKODE - DST_ENH_EJERFORHOLDSKODE
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
15-04-2010 1000550 Uoplyst enhedsejerforhold
15-04-2010 1000551 Privatpersoner eller I/S
15-04-2010 1000552 Alment boligselskab
15-04-2010 1000553 Aktie-, anpart-, andet selskab
15-04-2010 1000554 Forening, selvej. institution
15-04-2010 1000555 Privat andelsboligforening
15-04-2010 1000556 Beliggenhedskommunen
15-04-2010 1000557 Anden kommune
15-04-2010 1000558 Region
15-04-2010 1000559 Staten
15-04-2010 1000560 Andet enhedsejerforhold
15-04-2010 1000561 Uoplyst enhedsejerforhold
15-01-2020 1086833 Ikke beregnet