Gå til sidens indhold

DST_BOLIGMATCH

Langt navn

DST_BOLIGMATCH

Generel Beskrivelse

DST_BOLIGMATCH opdateres hvert kvartal, - modulreferencetid ultimo december, marts, juni og september. I øvrige måneder er angivet 0. Kernen i Boligopgørelsen er nøglen mellem personer og boliger, dvs. tabellen DST_PERSONLINKDST-BOLIGHUSSTAND. Denne dannes ud fra match mellem vaskede adresser Dst_enhedsadresser- fra hhv. BBR og CPR. I praksis er det kun dørnumre på CPR-adresser, der reelt ændres på. Fx vaskes dørnumre som 0tv9 og tv09 begge til tv09. Langt de fleste CPR-adresser - 98,8 pct.- matcher én CPR-husstandsadresse til én BBR-enhedsadresse, med kun en boligerhvervsenhed på adressen. (dst_boligmatch=101). I nogle tilfælde findes mere end én enhed på enhedsadressen, selv om dette vist rent principielt ikke burde forekomme. Her vælges så den enhed, der er mest relevant i forhold til beboelse: Findes kun én boligenhed (boligtype=1-5) på adressen vælges denne (dst_boligmatch=102). Findes kun en egentlig bolig (boligtype=1) vælges denne (dst_boligmatch=103) Alternativt vælges den enhed med størst boligareal (dst_boligmatch=104) I alt 99,3 pct. af CPR-adresserne matcher 1 til 1 på enhedsadresser i BBR. Alle neden-stående ekstra match rummer 0,37 pct. af alle CPR-husstandsadresser. Før ovenstående match er tjekket om der på etage-niveauet findes kun én enhedsadresse i BBR, men flere CPR-adresser. Hvis dette forekommer, vil alle CPR-husstandene blive placeret på den samme BBR-adresse (dst_boligmatch=701: mange husstande til én enhed på enhedsadressen). Hvis der er flere enheder på enhedsadressen, vil de blive prioriteret svarende til dst_boligmatch=102-104, men med dst_boligmatch=702-704. Resterende BBR-enhedsadresser og CPR-husstande matches på etage-niveau. Her vil husstande blive placeret i en enhed med andet dørnummer på etagen end angivet i CPR-adressen. Enheder matchet på etageniveau får dst_boligmatch= 501-504, svarende til ovenstående serier. Resterende BBR-enhedsadresser og CPR-husstande matches på opgangsniveau. Her vil husstande blive placeret i en enhed med anden etage og evt. dørnummer end angivet i CPR-adressen. Enheder matchet på etageniveau får dst_boligmatch= 601-604, svarende til ovenstående serier. Match på etager og opgange (dst_boligmatch 501-504,601-604) gemmes fra kvartal til kvartal, så hvis en husstand ikke skifter adresse i CPR, vil husstanden blive placeret i samme BBR-bolig kvartalet efter, såfremt at der ikke i mellemtiden er kommet en adresse i BBR, der matcher 100 pct. Dvs. at matchet genbruges mellem kvartaler. Enheder i BBR, hvor der var flere enheder på enhedsadressen, og som ikke blev valgt til at repræsentere boligen på adressen, kodes til hhv. dst_boligmatch=810 (boligtype=1-3), dst_boligmatch=811 (boligtype=5), dst_boligmatch=820 (alle øvrige boligtyper, som ikke ville tælle som bolig). Disse enheder indgår ikke i boligopgørelsen.

Værdisæt for DST_boligmatch: DST_BOLIGMATCH DST_BOLIGMATCH_TXT BEBO_TXT 101 1 hustand-1 enhed Beboet 102 1 hustand-1 boligenhed (boligtype=1-5) Beboet 103 1 hustand-1 egentlig boligenhed (boligtype=1) Beboet 104 1 hustand-flere boligenhed Beboet 501 1 hustand-1 enhed på etagen Beboet 502 1 hustand-1 boligenhed (boligtype=1-5) på etagen Beboet 503 1 hustand-1 egentlig boligenhed (boligtype=1) på etagen Beboet 504 1 hustand-flere boligenhed på etagen Beboet 601 1 hustand-1 enhed på adgangsadressen Beboet 602 1 hustand-1 boligenhed (boligtype=1-5) på adgangsadressen Beboet 603 1 hustand-1 egentlig boligenhed (boligtype=1) på adgangsadressen Beboet 604 1 hustand-flere boligenhed på adgangsadressen Beboet 701 Flere hustande-1 enhed Beboet 702 Flere hustande-1 boligenhed (boligtype=1-5) Beboet 703 Flere hustande-1 egentlig boligenhed (boligtype=1) Beboet 704 Flere hustande-flere boligenhed Beboet 810 Restenhed-bolig Indgår ikke i boligopgørelsen 811 Restenhed-fritidshus Indgår ikke i boligopgørelsen 820 Restenhed-ikke bolig Indgår ikke i boligopgørelsen 910 Bolig uden cpr-tilmelding Bolig uden cpr-tilmelding 911 Fri

Detaljeret beskrivelse

DST_BOLIGMATCH har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D242907.TXT_DST_BOLIGMATCH - DST_BOLIGMATCH
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2010 101 101
01-01-2010 102 102
01-01-2010 103 103
01-01-2010 104 104
01-01-2010 501 501
01-01-2010 502 502
01-01-2010 503 503
01-01-2010 504 504
01-01-2010 601 601
01-01-2010 602 602
01-01-2010 603 603
01-01-2010 604 604
01-01-2010 701 701
01-01-2010 702 702
01-01-2010 703 703
01-01-2010 704 704
01-01-2010 810 810
01-01-2010 811 811
01-01-2010 820 820
01-01-2010 910 910
01-01-2010 911 911
01-01-2010 920 920
01-01-2010 999 999