Gå til sidens indhold

PNR

Langt navn

Personnummer

Generel Beskrivelse

Eentydig identifikation af person, anvendes som nøgle til PERSON_ID

Alle PNR fra CPR konverteres til et afidentificeret PERSON_ID

Detaljeret beskrivelse

Detaljeret Officiel beskrivelse: Entydig identifikation af person, anvendes som nøgle til PERSON_ID

Alle PNR fra CPR konverteres til et afidentificeret PERSON_ID.
Personnummerets opbygning 1 - 2 position angiver personens fødselsdag. 3 - 4 position angiver personens fødselsmåned. 5 - 6 position angiver personens fødselsår, uden århundrede. 7 - 10 position er et løbenummer. Kombinationen af cifrene i positionerne 5, 6 og 7 angiver personens århundrede og 10. position i personnummeret angiver personens køn. Se vedhæftede skema for en oversigt. .

I CPR-systemet er følgende tildelt et personnummer Personer der den 2. april 1968 var tilmeldt et dansk folkeregister eller er blevet tilmeldt et dansk folkeregister efter denne dato. For personer bosiddende på Grønland er skæringsdatoen den 1. maj 1972. Personer, der er bosat udenfor Danmark, men er medlem af ATP, er skattepligtig efter skattekontrolloven eller der af andre administrative grunde skal have et personnummer uden at skulle folkeregistreres her i landet. Der gøres opmærksom på, at alle personnumre der tildeles i CPR-systemet, er rigtige personnumre, og at et tildelt personnummer aldrig bliver genbrugt. Det tildelte personnummer vil altid følge og tilhøre den pågældende person. Dette gælder både når denne i CPR-systemet er registreret på en adresse her i landet eller i CPR-systemet er registreret rent administrativt. Hvis en person fejlagtigt har fået tildelt et personnummer, hvor enten fødselsdato eller køn ikke er korrekt, tildeles personen et nyt personnummer. Der vil dog altid være henvisning mellem det tidligere personnummer og det nye personnummer. Den 1. juli 2008 er der i alt tildelt 8.781.985 personnumre. Heraf er de 5.545.772 aktive personer med bopæl i Danmark eller Grønland. De øvrige 3.236.213 er inaktive (dvs. døde, forsvundne, udrejste m.v.).

Personnumre til kvinder og mænd med kontrolciffer I CPR-systemet tildeles først personnumre med kontrolciffer for hver enkelt fødselsdato. Det betyder,at der for hver fødselsdato tildeles et fortløbende 3-cifret løbenummer. Når det 10. og sidste cifferpasser til de 9 øvrige cifre i nummeret tildeles personnumret enten til en kvinde (hvis lige tal) eller tilen mand (hvis ulige tal). Man benytter modulus 11 (en matematisk kontrolmetode) til at beregne om personnummeret kan være korrekt, se hvorledes på sidste side. Når de ca. 540 personnumre, der er til rådighed på hver fødselsdato, er tildelt med ca. 270 til kvinder og ca. 270 til mænd, vil CPR's program, der benyttes til at tildele personnumre, tildele personnumre efter følgende regler:

  • 3 - Personnumre til kvinder uden kontrolciffer Der tildeles altid 4-cifrede løbenumre, der knytter sig til den enkelte fødselsdato. Hvis der fremkommer personnummer, der opfylder modulus 11, kan det ikke benyttes efter denne nye metode, idet det så allerede vil være tildelt i forvejen. Dette kontrolleres, foruden en beregning af om det opfylder modulus 11, ved opslag i CPR-registret. Tildelingsmetoden kan illustreres i nedenstående skema:

Tildeling af personnummer til kvinder Først tildeles der ca.270 personnummer med kontrolciffer, hvor 10. og sidste ciffer er 0, 2, 4, 6, 8. Herefter tildeles personnumre uden kontrolciffer i følgende 3 serier. Hvis der i serien findes et personnummer med kontrolciffer, springes dette over idet det så allerede er tildelt. 7. ciffer kan være 0 til 9 beregnet efter århundrede. 1. serie først benyttes 0002 og herefter sidste ciffer = 4 hvortil lægges 6 2. serie først benyttes 0004 og herefter sidste ciffer = 2 hvortil lægges 6 3. serie først benyttes 0006 og herefter sidste ciffer = 6 hvortil lægges 6 DDMMÅÅ - 0002 DDMMÅÅ - 0004 DDMMÅÅ - 0006 DDMMÅÅ - 0010 DDMMÅÅ - 0008 DDMMÅÅ - 0012 DDMMÅÅ - 0016 DDMMÅÅ - 0014 DDMMÅÅ - 0018 DDMMÅÅ - 0022 DDMMÅÅ - 0020 DDMMÅÅ - 0024 DDMMÅÅ - 0028 DDMMÅÅ - 0026 DDMMÅÅ - 0030 DDMMÅÅ - 0034 DDMMÅÅ - 0032 DDMMÅÅ - 0036 . . . . . . DDMMÅÅ - 0994 DDMMÅÅ - 0998 DDMMÅÅ - 0996 DDMMÅÅ - 1000 DDMMÅÅ - 1004 DDMMÅÅ - 1002 . DDMMÅÅ - 9994 DDMMÅÅ - 9998 DDMMÅÅ - 9996

  • 4 - Personnumre til mænd uden kontrolciffer Der tildeles altid 4-cifrede løbenumre, der knytter sig til den enkelte fødselsdato.. Hvis der fremkommer personnummer der opfylder modulus 11, kan det ikke benyttes efter denne nye metode, idet det så allerede vil være tildelt i forvejen. Dette kontrolleres, foruden en beregning af om det opfylder modulus 11, ved opslag i CPR-registret. Tildelingsmetoden kan illustreres i nedenstående skema:

Tildeling af personnummer til mænd Først tildeles der ca.270 personnummer med kontrolciffer, hvor 10. og sidste ciffer er 1, 3, 5, 7 eller 9. Herefter tildeles personnumre uden kontrolciffer i følgende 3 serier. Hvis der i serien findes et personnummer med kontrolciffer, springes dette over idet det så allerede er tildelt 7. ciffer kan være 0 til 9 beregnet efter århundrede. 1. serie først benyttes 0001 og herefter sidste ciffer = 1 hvortil lægges 6 2. serie først benyttes 0003 og herefter sidste ciffer = 3 hvortil lægges 6 3. serie først benyttes 0005 og herefter sidste ciffer = 5 hvortil lægges 6 DDMMÅÅ - 0007 DDMMÅÅ - 0009 DDMMÅÅ - 0011 DDMMÅÅ - 0013 DDMMÅÅ - 0015 DDMMÅÅ - 0017 DDMMÅÅ - 0019 DDMMÅÅ - 0021 DDMMÅÅ - 0023 DDMMÅÅ - 0025 DDMMÅÅ - 0027 DDMMÅÅ - 0029 DDMMÅÅ - 0031 DDMMÅÅ - 0033 DDMMÅÅ - 0035 . . . . . . DDMMÅÅ - 0997 DDMMÅÅ - 0999 DDMMÅÅ - 0995 DDMMÅÅ - 1003 DDMMÅÅ - 1005 DDMMÅÅ - 1001 . . . DDMMÅÅ - 9997 DDMMÅÅ - 9999 DDMMÅÅ - 9995

.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel