Gå til sidens indhold

OPHAEAARSAKOD

Langt navn

Detaljeret årsag til afgiftspligten

Generel Beskrivelse

Årsag til afgiftspligten. Der er tale om en mere detaljeret inddeling end i variablen OPHAEVKOD.

Detaljeret beskrivelse

OPHAEAARSAKOD har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D209020.TXT_OPHAEAARSAKOD - Detaljeret årsag til afgiftspligten
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2014 31-12-2099 01 Udbetaling ved 60 år mv.
01-01-2014 31-12-2099 02 Udbetaling ved varig nedsættelse af funktionsevnen efter oprettelsen af ordningen
01-01-2014 31-12-2099 03 Udbetaling ved varig nedsættelse af funktionsevnen før oprettelsen af ordningen
01-01-2014 31-12-2099 04 Livstruende sygdom
01-01-2014 31-12-2099 05 Ved udbetaling af invalidesum
01-01-2014 31-12-2099 06 Ejers død
01-01-2014 31-12-2099 07 Udbetaling ved fyldte 70. år
01-01-2014 31-12-2099 08 Udbetaling til ægtefælle af udloddet del
01-01-2014 31-12-2099 09 Udbetaling efter overgangsregler i loven
01-01-2014 31-12-2099 10 Ved opnåelse af en af ligningsrådet fastsat lavere pensionsalder
01-01-2014 31-12-2099 11 Overførsel til aldersopsparing
01-01-2014 31-12-2099 20 Udbetaling i tilfælde ikke omfattet af 01-09
01-01-2014 31-12-2099 21 Disposition over ordningen i § 30 eller §31
01-01-2014 31-12-2099 32 Almindelig ordning hævet i utide
01-01-2014 31-12-2099 41 Udbetaling ved ordningens ophævelse
01-01-2014 31-12-2099 43 Disposition over ordningen §30 eller 31
01-01-2014 31-12-2099 44 Delvis ophævelse
01-01-2014 31-12-2099 48 Supplerende engangssum