Gå til sidens indhold

PENSDEPOTBLB

Langt navn

Pensionsdepot

Generel Beskrivelse

Angiver den samlede opsparede pensionsopsparing (for tjenestemandspensionerne dog et beregnet beløb, og for ATP er beløbet 0). Beløbet er opgjort i hele kroner.

Beløbet er eksklusiv bonusser og hensættelser. Danmarks Statistiks opgørelse af den samelde pensionsformue fremgår af variablene PF_FORMUE og PF_FORMUEX

Arbejder du fortsat på de gamle data, så skal du for at nå frem til den samlede pensionsformue summere pensdepotblb med bonusserne andakkrgublb + andkolbonusblb + andsaebonusblb. BEMÆRK, at der for de 3 sidste beløb er tale om, at beløbet kun kan fordeles på kontraktnummer men ikke på de enkelte records under samme kontrakt. Beløbet er derfor gentaget for hver record under samme kontrakt, men skal, hvis den samlede formue skal opgøres, kun tælles med én gang uanset antal records under samme kontrakt. I Danmars Statistiks opgørelser er beløbene fra august 2022 blevet fordelt proportionalt med pensdepotblb.

Detaljeret beskrivelse

PENSDEPOTBLB har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel