Gå til sidens indhold

CPSSKATKOD

Langt navn

Skattekode

Generel Beskrivelse

Skattekode, der angiver, hvorledes en bestemt ordning beskattes. Danmarks Statistik har oprettet en supplerende kunstig skattekode for tjenestemandspensionerne. Skattekoderne er nærmere beskrevet på SKAT.dk.

Skattekoder angiver hvilken type pensionsordning, der er tale om, og dermed indirekte også hvorledes, udbetalingerne beskattes. Følgende skattekoder er allerede beskattet (gældende for 2014), således at udbetalingen ikke beskattes: '33','44','45','81','82' For øvrige udbetalinger beskattes det udbetalte beløb enten som almindelig indkomstskat eller med en fast procentddel. Bemærk at skttekode '99' er en kunstig kode oprettet af Danmarks Statistik.

Detaljeret beskrivelse

CPSSKATKOD har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D209020.TXT_CPSSKATKOD - Skattekode
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2014 31-12-2099 01 01 - Pensionsordning med løbende udbetalinger
01-01-2014 31-12-2099 02 02 - Rateforsikring i pensionsøjemed
01-01-2014 31-12-2099 03 03 - Kapitalforsikring i pensionsøjemed
01-01-2014 31-12-2099 04 04 - Indeksordning
01-01-2014 31-12-2099 07 07 - Rateopsparing i pensionsøjemed
01-01-2014 31-12-2099 08 08 - Kapitalpension
01-01-2014 31-12-2099 09 09 - Ophørende alderspension
01-01-2014 31-12-2099 10 10 - Pensionsordning med løbende udbetaling
01-01-2014 31-12-2099 11 11 - Rateforsikring i pensionsøjemed
01-01-2014 31-12-2099 12 12 - Rateopsparing i pensionsøjemed
01-01-2014 31-12-2099 13 13 - Indeksordning
01-01-2014 31-12-2099 14 14 - Kapitalforsikring i forsikringsselskab
01-01-2014 31-12-2099 15 15 - Kapitalpension i pengeinstitut
01-01-2014 31-12-2099 16 16 - Supplerende engangsydelse i pensionskasse vedr. livsvarig pension
01-01-2014 31-12-2099 17 17 - Tilsagnsordninger
01-01-2014 31-12-2099 18 18 - Ophørende alderspension
01-01-2014 31-12-2099 26 26 - Supplerende engangsydelse i pensionskasse vedr. ophørende alderspension
01-01-2014 31-12-2099 33 33 - Aldersordninger (privattegnet uden fradragsret)
01-01-2014 31-12-2099 44 44 - Aldersopsparing hvor indbetalingen ikke er fratrukket i løn
01-01-2014 31-12-2099 45 45 - Kombineret aldersordning hvor indbetalingen er fratrukket i løn
01-01-2014 31-12-2099 81 81 - Pensionsordning uden fradragsret
01-01-2014 31-12-2099 82 82 - Aldersopsparing i Dyrtidsfonden
01-01-2014 31-12-2099 99 99 - Kunstig kode for tjenestemandspensioner