Gå til sidens indhold

MARKEDSVAERDI

Langt navn

Markedsværdien af fast ejendom

Generel Beskrivelse

Værdisætning af fast ejendom følger definitionen i Det Europæiske Nationalregnskabssystem (ESA 2010). Værdien af fast ejendom i nationalregnskabet opgøres til markedspriser, dvs. at den værdi den enkelte ejer af fast ejendom har i ejendommen, svarer til den salgspris, der kunne opnås, hvis ejendommen blev solgt på det frie marked. Værdien af andelsboligerne indgår også som en del af formuen i fast ejendom, selvom en andelsbolig ikke betragtes som et realt aktiv i nationalregnskabet .

Der er beregnet en markedsværdi for hver enkelt ejendom ejet af husholdningerne. Markedsværdien for de solgte ejendomme er salgsprisen, og markedsværdien for de ikke solgte ejendomme er beregnet i en statistisk estimeringsmodel.

Ejere: Samkøring af ejendomssalg og de offentlige ejendomsvurderinger gør det muligt at beregne en korrektionsfaktor, som angiver forholdet mellem salgssummen og ejendomsvurderingen for de handlede ejendomme. Markedsværdien for de ikke solgte ejendomme beregnes ved at gange korrektionsfaktoren med den offentlige ejendomsvurdering. I modellen antages korrektionsfaktoren at afhænge af ejendomstype, den geografiske placering og ejendommens prisklasse.

Andelshavere: Andelshaverne er ikke registreret i noget centralt register, derfor tager den individbaserede statistik udgangspunkt i de beboere, som har adresse i andelsboligforeningernes ejendomme. I modellen antages det, at alle voksne - som ikke er hjemmeboende børn - er ligestillede andelshavere i forhold til den bolig de bor i. Værdisætningen af andelsboligerne tager udgangspunkt i de offentlige ejendomsvurderinger, som dog korrigeres med en beregnet korrektionsfaktor, der er differentieret i forhold til andelsboligens geografiske placering.

Detaljeret beskrivelse

MARKEDSVAERDI har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel