Gå til sidens indhold

EXPECTED_ENTITLEMENT_ALL

Langt navn

Forventet pensionsforpligtigelse for aktive tjenestemænd

Generel Beskrivelse

Værdien af den forventede pensionsformue for aktive tjenestemænd beregnet på baggrund af individdata. Freiburgmodellen beregner først den samlede forventede værdi af tjenestemandens pensionsformue. Pensionsudbetalingerne hænger sammen med tjenestemandens anciennitet og tilbagetrækningsalder. Det antages i modellen, at tjenestemanden ikke skifter løntrin i tiden frem tid pension, men at der sker en stigning i lønnen svarende til den generelle produktivitetsudvikling i samfundet. Tilbagetrækningsalderen estimeres på baggrund af det faktisk observerede tilbagetrækningsadfærd. Da udbetalingerne sker frem til tjenestemandens eller evt. ægtefælles død, afhænger forventningen til den den samlede formue endvidere af den forventede restlevetid. Igennem arbejdslivet vil tjenestemanden optjene retten til en større og større del af den samlede pensionsformue. For de aktive tjenestemænd, vil kun den del af formuen der allerede er optjent indgå i opgørelsen. Den optjente andel tilbagediskonteres med en diskonteringsrate på 2 pct.

Detaljeret beskrivelse

EXPECTED_ENTITLEMENT_ALL har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel