Gå til sidens indhold

Estimerede udbetalinger fra aldersopsparing

Beskrivelse

Udbetalinger af aldersopsparing er skattefri. Derfor foretages der ikke systematiske indberetninger til nogen myndigheder af udbetalinger fra aldersopsparing. Danmarks Statistik har de seneste år modtaget en del forespørgsler fra både ministerier, model-økonomer og forskere vedr. netop udbetalinger af aldersopsparing. Dertil kommer at aldersopsparing udgør ca. 9 pct. af danskernes samlede pensionsopsparing. På den baggrund har Danmarks Statistik i tæt samarbejde med Danmarks Nationalbank forsøgt at lave en model til imputering af udbetalinger fra aldersopsparingen.

Det er betydelig usikkerhed forbudet med de estimerede udbetalinger.

Som forsker skal du vælge mellem 3 forskellige modeller, der alle giver lidt forskellige resultater.

Dette gøres med variablen AO_MODEL - læse mere i variablebeskrivelsen.

Variable: