Gå til sidens indhold

ENTITLEMENT_ALL

Langt navn

Den beregnede værdi af pensionsformuen for pensionerede tjenestemænd

Generel Beskrivelse

Værdien af pensionsformuen for pensionerede tjenestemænd beregnet på baggrund af individdata. Freiburgmodellen beregner først den samlede forventede værdi af tjenestemandens pensionsformue. Pensionsudbetalingerne hænger sammen med tjenestemandens anciennitet og tilbagetrækningsalder, som begge er kendte. Da udbetalingerne sker frem til tjenestemandens eller evt. ægtefælles død, afhænger forventningen til den den samlede formue endvidere af den forventede restlevetid. Værdien af pensionsformuen tilbagediskonteres med en diskonteringsrate på 2 pct.

Detaljeret beskrivelse

ENTITLEMENT_ALL har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel