Gå til sidens indhold

PLADS

Langt navn

Familiestatus

Generel Beskrivelse

En persons status i familien,

Detaljeret beskrivelse

Angiver en persons status i familien, dvs. om en person (1) er familiens identificerende person, (2) er partner til denne person eller (3) er et hjemmeboende barn. PLADS har 3 værdier: 1, 2 og 3.

  1. Familiens identificerende person: I en parfamilie, hvor parret består af en mand og en kvinde, er den identificerende person lig med kvinden. I alle andre familier er den identificerende person lig med familiens ældste person.

  2. Partneren er den anden person i parret. Vedkommende er enten ægtefælle eller registreret partner til den identificerende person, eller vedkommende er samlevende eller samboende med den identificerende person, se beskrivelse af familietyper.

  3. Et hjemmeboende barn er en person, der er under 25 år, som bor på samme adresse som mindst én af sine forældre, som aldrig har været gift eller registreret partner (civilstand = ugift), og som ikke selv er far eller mor til nogen, der bor eller har boet i Danmark.

Variablen gælder fra 1986 for E-familier (se definition herfor under variablen FAMILIE_ID) . For perioden 1980 - 2007 findes en tilsvarende variabel ved navn C_STATUS for C-familier.

Værdisæt

D101200.TXT_FAM_PLADS - Familiestatus
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
1 Hovedperson
2 Ægtefælle/partner
3 hjemmeboende barn