Gå til sidens indhold

OPHOLDSGRUND_SENESTE

Langt navn

Seneste opholdstilladelse på aggregeret niveau

Generel Beskrivelse

Ved seneste opholdstilladelse får personer med dansk/nordisk statsborgerskab på referencetidspunktet værdien 9997 i Kategori_seneste, Grundlag_seneste og Forklar_seneste og 999 i Opholdsgrund_seneste. Herefter vælges den opholdstilladelse med seneste tilladelsesdato/indvandringsdato før referencetidpsunktet fra hhv. D101200.PSD_OPHOLDSGRUND_FOER1997_SURVEY eller D101200.PSD_OPHOLDSGRUNDLAG_FRA1997.

Læs mere om dannelse af opholdsgrundlag i https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/indvandrere-og-efterkommere/indvandrere-og-efterkommere

Detaljeret beskrivelse

Overordnet om opholdstilladelsestype: Opholdstilladelsens type er defineret ved hjælp af tre variable fra Udlændingestyrelsen: Kategori, Grundlag og Forklar. Kategori er den overordnede gruppering af opholdstilladelserne i seks værdier: "Asyl mv", "Det øvrige opholdsområde", "Erhverv", "EU/EØS"," "Familiesammenføring", "Studie","Brexit" og "Ukraine særlov". Variablene Grundlag og Forklar bruges til at underopdele opholdstilladelsestypen fra Kategori. Grundlag og Forklar er ikke entydige og kan således ikke i alle tilfælde anvendes uden Kategori. I de fleste tilfælde vil der være tale om at kombinere Kategori og Grundlag til fx at inddele kategorien "EU/EØS" i "Lønarbejde", "Uddannelse" eller "Øvrige grunde" ud fra Grundlag. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at anvende det tredje niveau, Forklar. Fx kan kombination af Kategorien "Familiesammenført" og bestemte koder i Forklar bruges til at opdele familiesammenførte efter, om de er familiesammenførte til flygtninge, dansk/nordiske statsborgere eller andet, eller til at udvælge forskere ud fra Grundlaget "Fast-track" under Kategorien "Erhverv".

Opholdsgrund: Det er kun indvandrere der har seneste indvandring fra 1997 og frem, der har opholdstilladelsestype "Kategori", "Grundlag" og "Forklar". Indvandrere med seneste indvandring før 1997 har opholdstilladelsestype "Opholdsgrund", som også kan dannes ved hjælp af "Kategori", "Grundlag" og "Forklar". Opholdsgrund anvendes, hvis man vil sammenligne opholdsgrundlag for indvandrere der er indvandret både før og efter 1997.

Værdisæt

D101200.TXT_OPHGRUND_OPHOLDSGRUNDLAG - Første opholdstilladelse på aggregeret niveau
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
100 Asyl mv.
201 Familiesammenføring, Ægteskab eller fast samlivsforhold, Refererer til flygtning
202 Familiesammenføring, Ægteskab eller fast samlivsforhold, Refererer til dansk/nordisk person
203 Familiesammenføring, Ægteskab eller fast samlivsforhold, Refererer til udlænding, men ikke flygtning
204 Familiesammenføring, Ægteskab eller fast samlivsforhold, Uoplyst referenceperson
301 Familiesammenføring, Mindreårige børn, Refererer til flygtning
302 Familiesammenføring, Mindreårige børn, Refererer til dansk/nordisk person
303 Familiesammenføring, Mindreårige børn, Refererer til udlænding, men ikke flygtning
304 Familiesammenføring, Mindreårige børn, Uoplyst referenceperson
401 Familiesammenføring, Andre familiemedlemmer, Refererer til dansk/nordisk person
402 Familiesammenføring, Andre familiemedlemmer, anden referenceperson
501 Arbejde til EU-borger
502 Arbejde til ikke-EU-borger
601 Studier - herunder praktikanter - til EU-borger
602 Studier - herunder praktikanter - til ikke-EU-borger
701 Au pair
801 Andet
901 Øvrige EU-borgere
999 Nordiske statsborgere
52 Ukraine (særlov)