Gå til sidens indhold

OPHOLDMD_DK

Langt navn

Opholdstid i måneder

Generel Beskrivelse

Indvandreres samlede opholdstid i Danmark.

Detaljeret beskrivelse

Indvandreres samlede opholdstid i Danmark. Er kun beregnet for personer med IE_TYPE=2. Før 31/12-2015 er variablen kun beregnet pr. 31/12, herefter bliver den også beregnet på kvartalspgørelser.

Antal_maaned_dk er en beregning af akkumuleret opholdstid ud fra inb_vfra og inb_vtil i D101200.bef_indbygger.

Da CPR-data fra før 1986 vedrørende indbyggerdatoer ikke er komplette, er antal_maaned_dk ikke beregnet for personer, hvis første indvandringsdato ligger før 1986. Indvandrere med foerste_indvandring <1986 har derfor antal_maaend_dk=9999.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel