Gå til sidens indhold

LEVENDEFOEDTNUMMER

Langt navn

Nummer for fødselsrækkefølge i søskendeflokken

Generel Beskrivelse

Den numeriske plads som den levendefødte har i en søskenderække (første, anden, tredje barn, etc.) ifølge forældreregistreringerne i CPR.

Detaljeret beskrivelse

Den numeriske plads som den levendefødte har i en søskenderække (første, anden, tredje barn, etc.) ifølge forældreregistreringerne i CPR.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel