Gå til sidens indhold

HUSTYPE

Langt navn

Husstandstype

Generel Beskrivelse

HUSTYPE, husstandstype er en variabel, der er knyttet til husstanden og giver oplysning om husstandens sammensætning.

Husstandstype: 1 = En enlig mand 2 = En enlig kvinde 3 = Et ægtepar 4 = Et par i øvrigt 5 = Et ikke-hjemmeboende barn under 18 år 6 = Husstand bestående af flere familier

Detaljeret beskrivelse

HUSTYPE, husstandstype, er en variabel, der knytter sig til husstanden, og som vedrører den 1. januar, 1.april, 1.juli eller 1.oktober . Variablen findes fra 1986- . For perioden 1980-2007 findes en variabel H_TYPE, som giver oplysning om husstandstype. Variabelværdierne er forskellige fra dem i HUSTYPE.

Husstandene afgrænses som adressehusstande. En husstand omfatter alle de personer, der er CPR-tilmeldt på adressen. En husstand kan omfatte flere familier. Husstande opdeles på hustandstyper efter sammensætningen med hensyn til familier og personer.

Husstandstype: 1 = En enlig mand 2 = En enlig kvinde 3 = Et ægtepar 4 = Et par i øvrigt 5 = Et ikke-hjemmeboende barn under 18 år, har ingen børn, har aldrig været gift, og indgår ikke i et par 6 = Husstand bestående af flere familier,

Værdisæt

D101200.TXT_HUSTYPE - Husstandstype
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
1 Enlig mand
2 Enlig kvinde
3 Ægtepar
4 Par i øvrigt
5 Ikke hjemmeboende børn (under 18 år)
6 Andre husstande bestående af flere familier