Gå til sidens indhold

GRUNDLAG

Langt navn

Opholdstilladelsens grundlag

Generel Beskrivelse

  1. niveau i underopdeling af opholdstilladelsestype fra Udlændingestyrelsen.

Detaljeret beskrivelse

Overordnet om opholdstilladelsestype: Opholdstilladelsens type er defineret ved hjælp af tre variable fra Udlændingestyrelsen: Kategori, Grundlag og Forklar. Kategori er den overordnede gruppering af opholdstilladelserne i seks værdier: "Asyl mv", "Det øvrige opholdsområde", "Erhverv", "EU/EØS"," "Familiesammenføring", "Studie","Brexit" og "Ukraine særlov". Variablene Grundlag og Forklar bruges til at underopdele opholdstilladelsestypen fra Kategori. Grundlag og Forklar er ikke entydige og kan således ikke i alle tilfælde anvendes uden Kategori. I de fleste tilfælde vil der være tale om at kombinere Kategori og Grundlag til fx at inddele kategorien "EU/EØS" i "Lønarbejde", "Uddannelse" eller "Øvrige grunde" ud fra Grundlag. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at anvende det tredje niveau, Forklar. Fx kan kombination af Kategorien "Familiesammenført" og bestemte koder i Forklar bruges til at opdele familiesammenførte efter, om de er familiesammenførte til flygtninge, dansk/nordiske statsborgere eller andet, eller til at udvælge forskere ud fra Grundlaget "Fast-track" under Kategorien "Erhverv".

Det er kun indvandrere der har seneste indvandring fra 1997 og frem, der har opholdstilladelsestype "Kategori", "Grundlag" og "Forklar". Indvandrere med seneste indvandring før 1997 har opholdstilladelsestype "Opholdsgrund", som også kan dannes ved hjælp af "Kategori", "Grundlag" og "Forklar". Opholdsgrund anvendes, hvis man vil sammenligne opholdsgrundlag for indvandrere der er indvandret både før og efter 1997.

Læs mere om dannelsen af opholdsgrundlag for indvandrere der er indvandret hhv. før og efter 1997 under Dokumentation på https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/indvandrere-og-efterkommere/indvandrere-og-efterkommere

Variablen Grundlag Grundlag er niveau 2 i Udlændingestyrelsens beskrivelse af indvandreres opholdstilladelsestype. Grundlag er ikke entydig og skal således oftest anvendes sammen med variablen Kategori. Grundlag i kombination med Kategori giver en undergruppering af Kategori på 96 forskellige værdier for de personer, der er indvandret i perioden 1997-2022. Det kan fx være en opdeling af "Det øvrige opholdsområde" på "Adoption" og "Øvrige sager" - se evt. dokumentet "Hierarki_indvandring.xlsx", der ligger som bilag. Variablen er således Udlændingestyrelsens gruppering af opholdstilladelserne på forskellige overordnede værdier. Der kan godt være værdier i kode-tekst-tabellen, som ikke har været anvendt blandt de indvandrede i 1997-2022.

Grundlag indeholder både opholdstilladelser fra Udlændingestyrelsen og imputerede opholdstilladelser. Indvandrede med imputerede opholdstilladelser, er dem, der ikke har fået koblet en opholdstilladelse pga. manglende cpr-nummer i data fra Udlændingestyrelsen - se forklaring af imputationsmetoden under beskrivelsen af variablen "Imputeret".

Udlændingestyrelsen opretter løbende nye værdier til Grundlag. De nye værdier skyldes ikke nødvendigvis nye tilladelsestyper, men er mere en måde at organisere tilladelserne på. Der er for eksempel kommet en ny Grundlags-værdi i 2015 "Trainee", som kun består af Forklar-værdien "Trainee". Tidligere blev Forklar-værdien "Trainee" grupperet under Grundlags-værdien "Øvrige sager" under Kategorien "Erhverv".

Udlændingestyrelsen har ikke en samlet opgørelse over ændringer i grupperinger og oprettelse af ny lovgivning. Den nemmeste tilgang er, som tidligere nævnt, at bruge oversigten i "Hierarki_indvandring.xlsx", der ligger som bilag.

Værdisæt

D101200.TXT_GRUNDLAG - Opholdstilladelsens grundlag
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
1 Andet grundlag
10 Green card (pointbaseret)
11 Jobkortordningen og pr. 1. juli 2008 Jobplanen
12 Jobskifte ved uforskyldt ledighed mv.
13 Koncernopholdstilladelse
135 Selvstændigt erhvervsdrivende
136 § 9, stk. 2, nr. 4 - Ganske særlige grunde (mindreårige børn) (Færøerne)
137 Etableringskort
138 Associeringsaftalen
139 Boreplatform og lignende
14 Lønarbejde - de nye EU-sager
140 EU-bkg. § 13 - Anden familie
141 Fast-track
142 Forskere (ej PhD)
143 Landbrug
144 PhD-uddannelse
145 Start up Denmark
146 Særlige individuelle kvalifikationer
147 Trainee
15 Lønarbejde og selvstændigt erhverv
16 Lønarbejde og selvstændigt erhvervsdrivende
17 Positivlisten
18 Specialister mv.
188 Volontør og Working holiday mv.
19 Øvrige erhverv
190 § 9, stk. 1, nr. 4 - Forældre over 60 år (Færøerne)
191 Associering-stand still
192 Familiemæssig tilknytning til udlandsdansker
2 Flygtningestatus
20 Lønarbejde
21 Studerende
22 Øvrige EU/EØS
23 § 9 c, stk. 1 - Ganske særlige grunde (mindreårige børn)
24 § 9 c, stk. 1 - Ganske særlige grunde (ægteskab eller fast samlivsforh
25 § 9 c, stk. 1 - Ganske særlige grunde (ægteskab eller fast samlivsforhold)
26 § 9, stk. 1, nr. 1 - Ægteskab eller fast samlivsforhold
261 International pensionist
27 § 9, stk. 1, nr. 1 - Ægteskab eller fast samlivsforhold (tidl. § 9, st
273 § 8 - Kvote
274 Andet
275 § 7, stk. 2 - De facto status
276 § 7, stk. 4 - De facto status
277 § 7, stk. 1 - Konventionsstatus
278 § 9, stk.2, nr.4 - Uledsagede mindreårige
279 § 9, stk. 2, nr. 2 - Humanitære hensyn
28 § 9, stk. 1, nr. 1 mv. - Ægteskab eller fast samlivsforhold
280 § 9, stk. 2, nr. 5 - Personer med midlertidig opholdstilladelse efter særlov
281 § 9, stk.2, nr.4 - Udsendelseshindrede
282 § 7, stk. 4 - Konventionsstatus
283 § 9, stk. 2, nr. 6 - Udl. fra Serbien-Montenegro med afslag på § 7
284 Positivlisten for faglærte
285 EU-bkg. § 1, stk. 3 - Børn
286 EU-bkg. § 1, stk. 3 - Forældre
287 EU-bkg. § 1, stk. 3 - Anden familie
288 EU-bkg. § 1, stk. 3 - Ægteskab eller fast samlivsforhold
289 § 9, stk. 1, nr. 4 - Forældre over 60 år (Grønland)
29 § 9, stk. 1, nr. 2 - Mindreårige børn
290 Hovedperson eller familiesammenføring m.v.
291 Hovedperson
295 Familiesammenføring m.v.
296 Øvrige Brexit
297 Ukraine særlov (Danmark)
298 Ukraine særlov (Færøerne)
3 Adoption
30 § 9, stk. 1, nr. 2 - Mindreårige børn (tidl. § 9, stk. 1, nr. 3)
31 § 9, stk. 1, nr. 2 - Ægteskab eller fast samlivsforhold
32 § 9, stk. 1, nr. 2 - Ægteskab eller fast samlivsforhold (Færøerne)
33 § 9, stk. 1, nr. 2 - Ægteskab eller fast samlivsforhold (Grønland)
34 § 9, stk. 1, nr. 2 mv. - Mindreårige børn
35 § 9, stk. 1, nr. 3 - Mindreårige børn
36 § 9, stk. 1, nr. 3 - Mindreårige børn (Færøerne)
37 § 9, stk. 1, nr. 3 - Mindreårige børn (Grønland)
38 § 9, stk. 1, nr. 4 - Forældre over 60 år
39 § 9, stk. 2, nr. 4 - Ganske særlige grunde (mindreårige børn) (Grønland)
4 Øvrige sager
40 § 9, stk. 2, nr. 7 - Ægteskab eller fast samlivsforhold
41 EU-bkg. § 13 - Børn
42 EU-bkg. § 13 - Familiemedlem (EU-borger) til dansk statsborger
43 EU-bkg. § 13 - Familiemedlem (tredjelandsstatsborger) til dansk statsborger
44 EU-bkg. § 13 - Familiemedlemmer til danske statsborgere
45 EU-bkg. § 13 - Forældre
46 EU-bkg. § 13 - Ægteskab eller fast samlivsforhold
47 Fribyordningen
48 Humanitært arbejde
49 Praktikanter
5 Arbejdsmarkedstilknytning
50 Religiøse forkyndere mv.
51 Uddannelse
52 Øvrige studie
53 § 9, stk. 1, nr. 5 - Forældre over 60 år
6 Au pair
7 Beløbsordningen
8 Erhverv og studie på Færøerne og i Grønland
9 Familiemæssig tilknytning til person med opholdstilladelse
9997 Nordisk statsborger
9999 Indvandret før 1997
299 Familiemæssig tilknytning til person med dansk indfødsret
300 § 9, stk. 2, nr. 4 - Ganske særlige grunde (ægteskab eller fast samlivsforhold) (Grønland)
301 Midlertidig supplerende beløbsordning
302 Fast-Track - Midlertidig supplerende beløbsgrænse
303 Fast-Track - Supplerende beløbsgrænse
304 Supplerende beløbsordning