Gå til sidens indhold

GRUNDLAG

Langt navn

Opholdstilladelsens grundlag

Generel Beskrivelse

2. niveau i underopdeling af opholdstilladelsestype fra Udlændingestyrelsen.

Detaljeret beskrivelse

Overordnet om opholdstilladelsestype: Opholdstilladelsens type er defineret ved hjælp af tre variable fra Udlændingestyrelsen: Kategori, Grundlag og Forklar. Kategori er den overordnede gruppering af opholdstilladelserne i seks værdier: "Asyl mv", "Det øvrige opholdsområde", "Erhverv", "EU/EØS", "Familiesammenføring" og "Studie". Variablene Grundlag og Forklar bruges til at underopdele opholdstilladelsestypen fra Kategori. Grundlag og Forklar er ikke entydige og kan således ikke anvendes uden Kategori. I de fleste tilfælde vil der være tale om at kombinere Kategori og Grundlag til fx at inddele kategorien "EU/EØS" i "Lønarbejde", "Uddannelse" eller "Øvrige grunde" ud fra Grundlag. Det er sjældent, at det giver mening at anvende det tredje niveau, Forklar. Alligevel kan kombination af Kategorien "Familiesammenført" og bestemte koder i Forklar bruges til at opdele familiesammenførte efter, om de er familiesammenførte til flygtninge, dansk/nordiske statsborgere eller andet. Variablen Grundlag Grundlag er niveau 2 i Udlændingestyrelsens beskrivelse af indvandreres opholdstilladelsestype. Grundlag er ikke entydig og skal således anvendes sammen med variablen Kategori. Grundlag i kombination med Kategori giver en undergruppering af Kategori på 66 forskellige værdier for de personer, der er indvandret i perioden 1997-2015. Det kan fx være en opdeling af "Det øvrige opholdsområde" på "Adoption" og "Øvrige sager" - se evt. excelregnearket "Hierarki_indvandring", der ligger som bilag. Variablen er således Udlændingestyrelsens gruppering af opholdstilladelserne på forskellige overordnede værdier. Der kan godt være værdier i kode-tekst-tabellen, som ikke har været anvendt blandt de indvandrede i 1997-2015

Grundlag indeholder både opholdstilladelser fra Udlændingestyrelsen og imputerede opholdstilladelser. Indvandrede med imputerede opholdstilladelser, er dem, der ikke har fået koblet en opholdstilladelse pga. manglende cpr-nummer i data fra Udlændingestyrelsen - se forklaring af imputationsmetoden under beskrivelsen af variablen "Imputeret". Udlændingestyrelsen opretter løbende nye værdier til Grundlag. De nye værdier skyldes ikke nødvendigvis nye tilladelsestyper, men er mere en måde at organisere tilladelserne på. Der er for eksempel kommet en ny Grundlags-værdi i 2015 "Trainee", som kun består af Forklar-værdien "Trainee". Tidligere blev Forklar-værdien "Trainee" grupperet under Grundlags-værdien "Øvrige sager" under Kategorien "Erhverv".

Udlændingestyrelsen har ikke en samlet opgørelse over ændringer i grupperinger og oprettelse af ny lovgivning. Den nemmeste tilgang er, som tidligere nævnt, at bruge oversigten i excelregnearket "Hierarki_indvandring", der ligger som bilag.

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 1 Andet grundlag
01-01-1600 31-12-9999 10 Green card (pointbaseret)
01-01-1600 31-12-9999 11 Jobkortordningen og pr. 1. juli 2008 Jobplanen
01-01-1600 31-12-9999 12 Jobskifte ved uforskyldt ledighed mv.
01-01-1600 31-12-9999 13 Koncernopholdstilladelse
01-01-1600 31-12-9999 135 Selvstændigt erhvervsdrivende
01-01-1600 31-12-9999 136 § 9, stk. 2, nr. 4 - Ganske særlige grunde (mindreårige børn) (Færøerne)
01-01-1600 31-12-9999 137 Etableringskort
01-01-1600 31-12-9999 138 Associeringsaftalen
01-01-1600 31-12-9999 139 Boreplatform og lignende
01-01-1600 31-12-9999 14 Lønarbejde - de nye EU-sager
01-01-1600 31-12-9999 140 EU-bkg. § 13 - Anden familie
01-01-1600 31-12-9999 141 Fast-track
01-01-1600 31-12-9999 142 Forskere (ej PhD)
01-01-1600 31-12-9999 143 Landbrug
01-01-1600 31-12-9999 144 PhD-uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 145 Start up Denmark
01-01-1600 31-12-9999 146 Særlige individuelle kvalifikationer
01-01-1600 31-12-9999 147 Trainee
01-01-1600 31-12-9999 15 Lønarbejde og selvstændigt erhverv
01-01-1600 31-12-9999 16 Lønarbejde og selvstændigt erhvervsdrivende
01-01-1600 31-12-9999 17 Positivlisten
01-01-1600 31-12-9999 18 Specialister mv.
01-01-1600 31-12-9999 188 Volontør og Working holiday mv.
01-01-1600 31-12-9999 19 Øvrige erhverv
01-01-1600 31-12-9999 190 § 9, stk. 1, nr. 4 - Forældre over 60 år (Færøerne)
01-01-1600 31-12-9999 191 Associering-stand still
01-01-1600 31-12-9999 192 Familiemæssig tilknytning til udlandsdansker
01-01-1600 31-12-9999 2 Flygtningestatus
01-01-1600 31-12-9999 20 Lønarbejde
01-01-1600 31-12-9999 21 Studerende
01-01-1600 31-12-9999 22 Øvrige EU/EØS
01-01-1600 31-12-9999 23 § 9 c, stk. 1 - Ganske særlige grunde (mindreårige børn)
01-01-1600 31-12-9999 24 § 9 c, stk. 1 - Ganske særlige grunde (ægteskab eller fast samlivsforh
01-01-1600 31-12-9999 25 § 9 c, stk. 1 - Ganske særlige grunde (ægteskab eller fast samlivsforhold)
01-01-1600 31-12-9999 26 § 9, stk. 1, nr. 1 - Ægteskab eller fast samlivsforhold
01-01-1600 31-12-9999 261 International pensionist
01-01-1600 31-12-9999 27 § 9, stk. 1, nr. 1 - Ægteskab eller fast samlivsforhold (tidl. § 9, st
01-01-1600 31-12-9999 273 § 8 - Kvote
01-01-1600 31-12-9999 274 Andet
01-01-1600 31-12-9999 275 § 7, stk. 2 - De facto status
01-01-1600 31-12-9999 276 § 7, stk. 4 - De facto status
01-01-1600 31-12-9999 277 § 7, stk. 1 - Konventionsstatus
01-01-1600 31-12-9999 278 § 9, stk.2, nr.4 - Uledsagede mindreårige
01-01-1600 31-12-9999 279 § 9, stk. 2, nr. 2 - Humanitære hensyn
01-01-1600 31-12-9999 28 § 9, stk. 1, nr. 1 mv. - Ægteskab eller fast samlivsforhold
01-01-1600 31-12-9999 280 § 9, stk. 2, nr. 5 - Personer med midlertidig opholdstilladelse efter særlov
01-01-1600 31-12-9999 281 § 9, stk.2, nr.4 - Udsendelseshindrede
01-01-1600 31-12-9999 282 § 7, stk. 4 - Konventionsstatus
01-01-1600 31-12-9999 283 § 9, stk. 2, nr. 6 - Udl. fra Serbien-Montenegro med afslag på § 7
01-01-1600 31-12-9999 284 Positivlisten for faglærte
01-01-1600 31-12-9999 285 EU-bkg. § 1, stk. 3 - Børn
01-01-1600 31-12-9999 286 EU-bkg. § 1, stk. 3 - Forældre
01-01-1600 31-12-9999 287 EU-bkg. § 1, stk. 3 - Anden familie
01-01-1600 31-12-9999 288 EU-bkg. § 1, stk. 3 - Ægteskab eller fast samlivsforhold
01-01-1600 31-12-9999 29 § 9, stk. 1, nr. 2 - Mindreårige børn
01-01-1600 31-12-9999 3 Adoption
01-01-1600 31-12-9999 30 § 9, stk. 1, nr. 2 - Mindreårige børn (tidl. § 9, stk. 1, nr. 3)
01-01-1600 31-12-9999 31 § 9, stk. 1, nr. 2 - Ægteskab eller fast samlivsforhold
01-01-1600 31-12-9999 32 § 9, stk. 1, nr. 2 - Ægteskab eller fast samlivsforhold (Færøerne)
01-01-1600 31-12-9999 33 § 9, stk. 1, nr. 2 - Ægteskab eller fast samlivsforhold (Grønland)
01-01-1600 31-12-9999 34 § 9, stk. 1, nr. 2 mv. - Mindreårige børn
01-01-1600 31-12-9999 35 § 9, stk. 1, nr. 3 - Mindreårige børn
01-01-1600 31-12-9999 36 § 9, stk. 1, nr. 3 - Mindreårige børn (Færøerne)
01-01-1600 31-12-9999 37 § 9, stk. 1, nr. 3 - Mindreårige børn (Grønland)
01-01-1600 31-12-9999 38 § 9, stk. 1, nr. 4 - Forældre over 60 år
01-01-1600 31-12-9999 39 § 9, stk. 2, nr. 4 - Ganske særlige grunde (mindreårige børn) (Grønland)
01-01-1600 31-12-9999 4 Øvrige sager
01-01-1600 31-12-9999 40 § 9, stk. 2, nr. 7 - Ægteskab eller fast samlivsforhold
01-01-1600 31-12-9999 41 EU-bkg. § 13 - Børn
01-01-1600 31-12-9999 42 EU-bkg. § 13 - Familiemedlem (EU-borger) til dansk statsborger
01-01-1600 31-12-9999 43 EU-bkg. § 13 - Familiemedlem (tredjelandsstatsborger) til dansk statsborger
01-01-1600 31-12-9999 44 EU-bkg. § 13 - Familiemedlemmer til danske statsborgere
01-01-1600 31-12-9999 45 EU-bkg. § 13 - Forældre
01-01-1600 31-12-9999 46 EU-bkg. § 13 - Ægteskab eller fast samlivsforhold
01-01-1600 31-12-9999 47 Fribyordningen
01-01-1600 31-12-9999 48 Humanitært arbejde
01-01-1600 31-12-9999 49 Praktikanter
01-01-1600 31-12-9999 5 Arbejdsmarkedstilknytning
01-01-1600 31-12-9999 50 Religiøse forkyndere mv.
01-01-1600 31-12-9999 51 Uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 52 Øvrige studie
01-01-1600 31-12-9999 53 § 9, stk. 1, nr. 5 - Forældre over 60 år
01-01-1600 31-12-9999 6 Au pair
01-01-1600 31-12-9999 7 Beløbsordningen
01-01-1600 31-12-9999 8 Erhverv og studie på Færøerne og i Grønland
01-01-1600 31-12-9999 9 Familiemæssig tilknytning til person med opholdstilladelse
01-01-1600 31-12-9999 9997 Nordisk statsborger
01-01-1600 31-12-9999 9999 Indvandret før 1997