Gå til sidens indhold

FORKLAR_FOERSTE

Langt navn

Generel Beskrivelse

Variablen Forklar fra den record i data fra Udlændingestyrelsen med tidligste tilladelsesdato. Opholdstilladelser fra Udlændingestyrelsen leveres på tre niveauer, henholdsvis Kategori, Grundlag og Forklar.

Detaljeret beskrivelse

FORKLAR_FOERSTE har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 1 (intet)
01-01-1600 31-12-9999 10 § 3, stk. 2 - Specialist på individuel kontrakt i overenskomstd. virk.
01-01-1600 31-12-9999 100 Familiemæssig tilknytning til person med tilladelse på studieomr. mv.
01-01-1600 31-12-9999 101 Fodermester
01-01-1600 31-12-9999 102 Forskere og undervisere
01-01-1600 31-12-9999 103 Green card (pointbaseret)
01-01-1600 31-12-9999 104 Grund- og ungdomsuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 105 Idrætsudøvere og trænere
01-01-1600 31-12-9999 106 Ikke familiemæssig tilknytning til person (Færøerne og Grønland) (EstherH)
01-01-1600 31-12-9999 107 Ikke familiemæssig tilknytning til person i Danmark
01-01-1600 31-12-9999 108 Ingen ReferenceType
01-01-1600 31-12-9999 109 Ingeniører mv.
01-01-1600 31-12-9999 11 § 4, stk. 1 - Studerende
01-01-1600 31-12-9999 110 IT-medarbejdere
01-01-1600 31-12-9999 111 IT-medarbejdere ikke på positivlisten/beløbsordningen
01-01-1600 31-12-9999 112 Kok
01-01-1600 31-12-9999 113 Koncernopholdstilladelse
01-01-1600 31-12-9999 114 Kursus på folkehøjskole
01-01-1600 31-12-9999 115 Landbrugsmedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 116 Ledere (Hovedgruppe 1 i DISCO 88)
01-01-1600 31-12-9999 117 Læger
01-01-1600 31-12-9999 118 Lønarbejde på Færøerne - EU-statsborgere
01-01-1600 31-12-9999 119 Med høring af beskæftigelsesråd
01-01-1600 31-12-9999 12 § 4, stk. 1 - Udstationeret EU-borger
01-01-1600 31-12-9999 120 Musikere og artister
01-01-1600 31-12-9999 121 Ophold efter Fribyordningen
01-01-1600 31-12-9999 122 Pendlere
01-01-1600 31-12-9999 123 Praktikanter
01-01-1600 31-12-9999 124 Referencen dansk
01-01-1600 31-12-9999 125 Referencen dansk/nordisk
01-01-1600 31-12-9999 126 Referencen flygtning
01-01-1600 31-12-9999 127 Referencen nordisk
01-01-1600 31-12-9999 129 Referencen udlænding, men ikke flygtning
01-01-1600 31-12-9999 13 § 4, stk. 1 og 2 - Udstationerede
01-01-1600 31-12-9999 130 Religiøse forkyndere mv.
01-01-1600 31-12-9999 131 Samfundsvidenskab og økonomi
01-01-1600 31-12-9999 132 Selvstændig erhvervsdrivende
01-01-1600 31-12-9999 133 Specialister
01-01-1600 31-12-9999 134 Specialister eller ledere uden høring af organisation
01-01-1600 31-12-9999 135 Studerende på adgangsgivende kurser
01-01-1600 31-12-9999 136 Sygeplejersker
01-01-1600 31-12-9999 137 Tidl. § 13, stk. 3 - Arbejdstilladelse til studerende fra de nye EU-la
01-01-1600 31-12-9999 138 Tidligere dansk indfødsret
01-01-1600 31-12-9999 139 Tivolispecialist
01-01-1600 31-12-9999 14 § 4, stk. 2 - Udstationeret tredjelandsstatsborger
01-01-1600 31-12-9999 140 Tjenestepersonale i internationale organisationer
01-01-1600 31-12-9999 141 Trainee
01-01-1600 31-12-9999 142 Uden høring af arbejdsmarkedsråd
01-01-1600 31-12-9999 143 Uden høring af beskæftigelsesråd
01-01-1600 31-12-9999 144 Undervisning, pædagogisk arbejde mv.
01-01-1600 31-12-9999 145 Ved uforskyldt ledighed eller kontraktudløb
01-01-1600 31-12-9999 146 Videnmedarbejdere inden for teknologi og naturvidenskab
01-01-1600 31-12-9999 147 Videregående uddannelse (ej Danske Universiteter)
01-01-1600 31-12-9999 148 Videregående uddannelse under Danske Universiteter
01-01-1600 31-12-9999 149 Voluntørarbejde, Danida-stipendiater mv.
01-01-1600 31-12-9999 15 § 5, stk. 1 - Studerende
01-01-1600 31-12-9999 150 Øvrige på beløbsordningen
01-01-1600 31-12-9999 151 Øvrige på positivlisten
01-01-1600 31-12-9999 152 Øvrigt lønarbejde
01-01-1600 31-12-9999 153 Øvrigt ophold (Færøerne og Grønland) (EstherH)
01-01-1600 31-12-9999 154 Øvrigt sundhedspersonale
01-01-1600 31-12-9999 155 Dossier
01-01-1600 31-12-9999 156 Uledsagede mindreårige
01-01-1600 31-12-9999 157 Øvrige grunde
01-01-1600 31-12-9999 159 Særlige individuelle kvalifikationer - Musikere, artister og kunstnere
01-01-1600 31-12-9999 16 § 5, stk. 1 - Studerende (tidl. 4, stk. 1 (§ 2, stk. 1 (§ 10, stk. 2))
01-01-1600 31-12-9999 160 Særlige individuelle kvalifikationer - Specialiserede kokke
01-01-1600 31-12-9999 161 Ikke angivet
01-01-1600 31-12-9999 162 Phd-ansatte
01-01-1600 31-12-9999 163 § 7, stk. 3 - Midlertidig beskyttelsesstatus
01-01-1600 31-12-9999 164 Referencen flygtning, konv./beskyt. status
01-01-1600 31-12-9999 166 Landbrug - Driftsledere
01-01-1600 31-12-9999 167 Ukendt
01-01-1600 31-12-9999 168 Landbrug - Fodermestre
01-01-1600 31-12-9999 169 Særlige individuelle kvalifikationer - Idrætsudøvere og trænere
01-01-1600 31-12-9999 17 § 5, stk. 1 - Tilstrækkelige midler
01-01-1600 31-12-9999 170 § 9 c, stk. 2 (og tidl. best.) - Udsendelseshindrede
01-01-1600 31-12-9999 171 Gæsteforsker
01-01-1600 31-12-9999 172 §§ 8, 9, 10, 11 og 12 - Familiemedlemmer
01-01-1600 31-12-9999 173 § 9 c, stk. 3, nr. 2 (og tidl. best.) - Uledsagede mindreårige
01-01-1600 31-12-9999 174 Etableringskort
01-01-1600 31-12-9999 175 § 9 b, stk. 1
01-01-1600 31-12-9999 176 Ansatte
01-01-1600 31-12-9999 177 Art. 12 - Familie til skolesøgende børn
01-01-1600 31-12-9999 178 Fast-track - Forsker
01-01-1600 31-12-9999 179 Forskere (ej PhD)
01-01-1600 31-12-9999 18 § 6, stk. 1 - Folkepensionister mv.
01-01-1600 31-12-9999 180 Jobskifte ved uforskyldt ledighed eller kontraktudløb
01-01-1600 31-12-9999 181 Referencen flygtning, midlertidig status
01-01-1600 31-12-9999 182 Specialiserede kokke
01-01-1600 31-12-9999 183 Start up Denmark
01-01-1600 31-12-9999 184 Studerende
01-01-1600 31-12-9999 185 Øvrige med særlige individuelle kvalifikationer
01-01-1600 31-12-9999 186 Øvrige på fast-track ordningen
01-01-1600 31-12-9999 187 Referencen flygtning , konv./beskyt. status
01-01-1600 31-12-9999 188 Driftsledere
01-01-1600 31-12-9999 189 Fodermestre
01-01-1600 31-12-9999 19 § 6, stk. 1 - Tilstrækkelige midler
01-01-1600 31-12-9999 190 Musikere, artister og kunstnere
01-01-1600 31-12-9999 191 Ingeniører
01-01-1600 31-12-9999 192 Boreplatform og lignende
01-01-1600 31-12-9999 193 § 6, stk. 1 - Tilstrækkelige midler
01-01-1600 31-12-9999 194 Øvrig uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 197 Øvrige på Associering-stand still
01-01-1600 31-12-9999 199 Satiretegner
01-01-1600 31-12-9999 2 § 1, 1. led - Lønnet beskæftigelse
01-01-1600 31-12-9999 20 § 6, stk. 1 - Tilstrækkelige midler (tidl. § 5, stk. 1 (§ 3, stk. 1 (§
01-01-1600 31-12-9999 200 Familiemæssig tilknytning til udlandsdansker
01-01-1600 31-12-9999 201 Selvstændigt erhvervsdrivende
01-01-1600 31-12-9999 202 Restaurations- og fødevarebranchen
01-01-1600 31-12-9999 209 § 9 c, stk. 3, nr. 1 (og tidl. best.) - Uledsagede mindreårige
01-01-1600 31-12-9999 21 § 7, stk. 1 - Folkepensionister mv.
01-01-1600 31-12-9999 210 § 9 b, stk. 1 - Humanitær opholdstilladelse
01-01-1600 31-12-9999 211 Adoption, nære slægtninge mv.
01-01-1600 31-12-9999 212 Hotel- og restaurantmedarbejdere
01-01-1600 31-12-9999 213 Medarbejdere indenfor servicebranchen
01-01-1600 31-12-9999 214 Forskere
01-01-1600 31-12-9999 215 § 9, stk.2, nr.4 - Uledsagede mindreårige
01-01-1600 31-12-9999 216 International pensionist
01-01-1600 31-12-9999 217 § 6 - Selvstændigt erhverv
01-01-1600 31-12-9999 218 § 10, stk. 2 - Studerende
01-01-1600 31-12-9999 219 § 6 - Lønnet beskæftigelse
01-01-1600 31-12-9999 22 § 7, stk. 1 - Folkepensionister mv. (tidl. § 6, stk. 1 (§ 4, stk. 1 (§
01-01-1600 31-12-9999 220 Montører
01-01-1600 31-12-9999 221 Udl. med tidsubegrænset tilladelse
01-01-1600 31-12-9999 222 § 10, stk. 1 - Pensionist m.v.
01-01-1600 31-12-9999 223 § 6 - Tjenesteydelser
01-01-1600 31-12-9999 224 Udvidet besøgsophold
01-01-1600 31-12-9999 225 § 7 og § 11 - Ægtefæller, børn m.v., der er EF/EØS-statsborgere
01-01-1600 31-12-9999 226 Med høring af arbejdsmarkedsråd
01-01-1600 31-12-9999 227 Asyl mv.
01-01-1600 31-12-9999 228 Barnet dansk/nordisk
01-01-1600 31-12-9999 229 Specialister eller ledere med høring af organisation
01-01-1600 31-12-9999 23 § 7, stk. 1 - Konventionsstatus
01-01-1600 31-12-9999 230 Andre § 9.2.3
01-01-1600 31-12-9999 231 § 10, stk. 1 - Opholdsret for andre
01-01-1600 31-12-9999 232 Referencen udlænding men ikke flygtning
01-01-1600 31-12-9999 233 Uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 234 Barnet flygtning
01-01-1600 31-12-9999 24 § 7, stk. 2 - B-status
01-01-1600 31-12-9999 246 Autorisation som sygeplejerske
01-01-1600 31-12-9999 247 Kandidat
01-01-1600 31-12-9999 248 Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 249 Positivlisten for faglærte
01-01-1600 31-12-9999 25 § 7, stk. 2 - De facto status
01-01-1600 31-12-9999 250 Professionsbachelor
01-01-1600 31-12-9999 251 Bachelor
01-01-1600 31-12-9999 252 Folkepensionister mv.
01-01-1600 31-12-9999 253 Lønnet beskæftigelse
01-01-1600 31-12-9999 254 Selvstændigt erhverv
01-01-1600 31-12-9999 255 Familiemedlemmer
01-01-1600 31-12-9999 256 Udstationerede
01-01-1600 31-12-9999 257 Tilstrækkelige midler
01-01-1600 31-12-9999 258 Ægtefæller mv.
01-01-1600 31-12-9999 259 Børn
01-01-1600 31-12-9999 26 § 7, stk. 4 - De facto status
01-01-1600 31-12-9999 260 Arbejdstilladelse til medfølgende familie
01-01-1600 31-12-9999 261 Forældre
01-01-1600 31-12-9999 262 Anden familie
01-01-1600 31-12-9999 27 § 7, stk. 4 - Konventionsstatus
01-01-1600 31-12-9999 28 § 8 - Kvote
01-01-1600 31-12-9999 29 § 9 a, stk. 1 - Arbejdstilladelse, jfr. Udl.bkg. § 30, stk. 5
01-01-1600 31-12-9999 3 § 14 - Familiemedlemmer der ikke er EF/EØS-statsborgere
01-01-1600 31-12-9999 30 § 9 a, stk. 1 - Arbejdstilladelse, jfr. Udl.bkg. § 34
01-01-1600 31-12-9999 31 § 9 a, stk. 1 - Lønarbejde og selvstændigt erhvervsdrivende
01-01-1600 31-12-9999 33 § 9 a, stk. 1 - Positivliste/Særlig kvalificeret arbejdskraft
01-01-1600 31-12-9999 34 § 9 a, stk. 17 - Jobskifte ved uforskyldt ledighed mv.
01-01-1600 31-12-9999 35 § 9 a, stk. 2 - Efter ophør af tidligere opholdstilladelse
01-01-1600 31-12-9999 36 § 9 a, stk. 2, nr. 1 - Green card (pointbaseret)
01-01-1600 31-12-9999 37 § 9 a, stk. 2, nr. 2 - Positivlisten
01-01-1600 31-12-9999 38 § 9 a, stk. 2, nr. 3 - Beløbsordningen
01-01-1600 31-12-9999 39 § 9 a, stk. 2, nr. 4 - Koncernopholdstilladelse
01-01-1600 31-12-9999 4 § 3, stk. 1 - Lønnet beskæftigelse
01-01-1600 31-12-9999 40 § 9 a, stk. 2, nr. 5 - Arbejdsmarkedstilknytning
01-01-1600 31-12-9999 41 § 9 a, stk. 2, nr. 6 - Lønarbejde og selvstændigt erhvervsdrivende
01-01-1600 31-12-9999 42 § 9 a, stk. 20 - Green card
01-01-1600 31-12-9999 43 § 9 a, stk. 5 - De nye EU-sager
01-01-1600 31-12-9999 44 § 9 a, stk. 5 - De nye EU-sager (L65)
01-01-1600 31-12-9999 45 § 9 a, stk. 6 - De nye EU-sager (L65)
01-01-1600 31-12-9999 46 § 9 b, stk. 1 - Humanitære hensyn
01-01-1600 31-12-9999 47 § 9 c, stk. 1 - Andre
01-01-1600 31-12-9999 48 § 9 c, stk. 1 - Ganske særlige grunde
01-01-1600 31-12-9999 5 § 3, stk. 1 - Lønnet beskæftigelse (tidl. § 1, 1. led (tidl. § 6))
01-01-1600 31-12-9999 50 § 9 c, stk. 2 - Ganske særlige grunde
01-01-1600 31-12-9999 51 § 9 c, stk. 2 - Udsendelseshindrede
01-01-1600 31-12-9999 52 § 9 c, stk. 3 - Ganske særlige grunde
01-01-1600 31-12-9999 53 § 9 c, stk. 3 - Uledsagede mindreårige
01-01-1600 31-12-9999 54 § 9 c, stk. 3, nr. 1 - Uledsagede mindreårige
01-01-1600 31-12-9999 55 § 9 c, stk. 3, nr. 2 - Uledsagede mindreårige
01-01-1600 31-12-9999 56 § 9 d - Tidligere dansk indfødsret
01-01-1600 31-12-9999 57 § 9 e, stk. 1 - Personer med midlertidig opholdstilladelse efter særlo
01-01-1600 31-12-9999 58 § 9 f, stk. 1 - Religiøse forkyndere mv.
01-01-1600 31-12-9999 59 § 9, stk. 1, nr. 1 - Tidligere dansk indfødsret
01-01-1600 31-12-9999 6 § 3, stk. 1 - Selvstændigt erhverv
01-01-1600 31-12-9999 60 § 9, stk. 1, nr. 3 - Adoption, plejeforhold m.v.
01-01-1600 31-12-9999 61 § 9, stk. 2, nr. 1 - Nær familiemæssig eller lign. tilknytning
01-01-1600 31-12-9999 62 § 9, stk. 2, nr. 2 - Humanitære hensyn
01-01-1600 31-12-9999 63 § 9, stk. 2, nr. 3 - Beskæftigelsesmæssige eller erhvervshensyn
01-01-1600 31-12-9999 64 § 9, stk. 2, nr. 4 - Ganske særlige grunde
01-01-1600 31-12-9999 65 § 9, stk. 2, nr. 5 - Personer med midlertidig opholdstilladelse efter
01-01-1600 31-12-9999 66 § 9, stk. 2, nr. 6 - Udl. fra Serbien-Montenegro med afslag på § 7
01-01-1600 31-12-9999 67 § 9, stk.2, nr.4 - Udsendelseshindrede
01-01-1600 31-12-9999 68 §§ 7, 8, 9 og 10 - Familiemedlem, der er EU-statsborger
01-01-1600 31-12-9999 69 §§ 7, 8, 9 og 10 - Familiemedlem, der er tredjelandsstatsborger
01-01-1600 31-12-9999 7 § 3, stk. 1 - Selvstændigt erhverv (tidl. § 1, 2. led og § 1, 3. led (
01-01-1600 31-12-9999 70 §§ 8, 9, 10, 11 og 12 - Familiemedlem, der er EU-statsborger
01-01-1600 31-12-9999 71 §§ 8, 9, 10, 11 og 12 - Familiemedlem, der er tredjelandsstatsborger
01-01-1600 31-12-9999 72 §§ 8, 9, 10, 11 og 12 - Familiemedlemmer (tidl. §§ 7-10 (§§ 5-8 (§§ 7,
01-01-1600 31-12-9999 73 Adoption
01-01-1600 31-12-9999 74 Adoption (Færøerne)
01-01-1600 31-12-9999 75 Ambassadepersonale
01-01-1600 31-12-9999 76 Andet tidligere opholdsgrundlag end flygtning
01-01-1600 31-12-9999 77 Andre § 9.2.1
01-01-1600 31-12-9999 78 Andre § 9.2.4
01-01-1600 31-12-9999 79 Andre grunde end ægteskab og fast samlivsforhold
01-01-1600 31-12-9999 8 § 3, stk. 1 i L462 af 17. juni 2008 - Lønarbejde på Færøerne
01-01-1600 31-12-9999 80 Arbejdsferieaftaler
01-01-1600 31-12-9999 81 Arbejdstilladelse til autorisation som læge
01-01-1600 31-12-9999 811 Referencen dansk/nordisk statsborger, cpr-oplysning
01-01-1600 31-12-9999 812 Referencen flygtning, cpr-oplysning
01-01-1600 31-12-9999 813 Referencen udlænding, men ikke flygtning, cpr-oplysning
01-01-1600 31-12-9999 82 Arbejdstilladelse til personer med opholdstilladelse
01-01-1600 31-12-9999 83 Arbejdstilladelse til studerende på videregående uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 84 Associeringsaftalen mellem EU/EØS og Tyrkiet
01-01-1600 31-12-9999 85 Au pair
01-01-1600 31-12-9999 86 Autorisation som læge
01-01-1600 31-12-9999 87 Autorisation som tandlæge
01-01-1600 31-12-9999 88 Boreplatformsmedarbejder
01-01-1600 31-12-9999 89 Børn af andre
01-01-1600 31-12-9999 9 § 3, stk. 2 - Overenskomstdækket ansættelse (nye EU-lande)
01-01-1600 31-12-9999 90 Børn af flygtninge
01-01-1600 31-12-9999 91 Cirkusspecialist
01-01-1600 31-12-9999 911 Referencen dansk/nordisk statsborger, imputeret
01-01-1600 31-12-9999 912 Referencen flygtning, imputeret
01-01-1600 31-12-9999 913 Referencen udlænding, men ikke flygtning, imputeret
01-01-1600 31-12-9999 92 Dansk afstamning
01-01-1600 31-12-9999 93 Dansk mindretal
01-01-1600 31-12-9999 94 Dansk mindretal i Tyskland
01-01-1600 31-12-9999 95 Driftsleder
01-01-1600 31-12-9999 96 Erhverv/studie i Grønland
01-01-1600 31-12-9999 97 Erhverv/studie på Færøerne
01-01-1600 31-12-9999 98 Fam.mæs. tilknytn. til EU-statsborger med lønarb. på Færøerne
01-01-1600 31-12-9999 99 Familiemæssig tilknytning til person med tilladelse på erhvervsomr.
01-01-1600 31-12-9999 9997 Nordisk statsborger
01-01-1600 31-12-9999 9998 Kan ikke imputeres
01-01-1600 31-12-9999 9999 Indvandret før 1997