Gå til sidens indhold

FORKLAR

Langt navn

Opholdstilladelsens forklar

Generel Beskrivelse

3. niveau i underopdeling af opholdstilladelsestype fra Udlændingestyrelsen. Niveauet kan bruges til at underopdele "Familiesammenføring" i variablen "Ka-tegori" fra 2010. Kan ikke bruges for tilladelser givet før 2010.

Detaljeret beskrivelse

Overordnet om opholdstilladelsestype: Opholdstilladelsens type er defineret ved hjælp af tre variable fra Udlændingestyrelsen: Kategori, Grundlag og Forklar. Kategori er den overordnede gruppering af opholdstilladelserne i seks værdier: "Asyl mv", "Det øvrige opholdsområde", "Erhverv", "EU/EØS", "Familiesammenføring" og "Studie". Variablene Grundlag og Forklar bruges til at underopdele opholdstilladelsestypen fra Kategori. Grundlag og Forklar er ikke entydige og kan således ikke anvendes uden Kategori. I de fleste tilfælde vil der være tale om at kombinere Kategori og Grundlag til fx at inddele kategorien "EU/EØS" i "Lønarbejde", "Uddannelse" eller "Øvrige grunde" ud fra Grundlag. Det er sjældent, at det giver mening at anvende det tredje niveau, Forklar. Alligevel kan kombination af Kategorien "Familiesammenført" og bestemte koder i Forklar bruges til at opdele familiesammenførte efter, om de er familiesammenførte til flygtninge, dansk/nordiske statsborgere eller andet.

Variablen Forklar Forklar er niveau 3 i Udlændingestyrelsens beskrivelse af indvandreres opholdstilladelsestype. Forklar består i mange tilfælde af en §, men består også af ren tekst. Forklar indeholder 181 forskellige værdier. Værdierne er ikke entydige og skal således anvendes sammen med Kategori og evt. Grundlag. Til og med 2015 findes der 199 forskellige kombinationsmuligheder med Kategori, Grundlag og Forklar. I nogle tilfælde kan værdien i Forklar være entydig og behøver ikke at blive anvendt sammen med Kategori- og Grundlagsniveauerne. Fordi der kommer nye Forklar-værdier hvert år, anbefales det dog at udtrække data med Forklar i kombination med variablene Kategori og Grundlag. Den bedste måde at få et overblik over, hvad de forskellige Forklar-værdier betyder, er ved at bruge excelregnearket "Hierarki_indvandring", der ligger som bilag .

I Danmarks Statistiks publiceringer bliver niveauet Forklar kun anvendt til at fordele personer, som er familiesammenførte efter om referencen er 1) flygtning 2) dansk/nordisk eller 3) udlænding, men ikke flygtning. Dette er muligt for tilladelser, der er givet fra 2010 og frem. Udlændingestyrelsen udgiver årligt publikationen "Tal og fakta på udlændingeområdet", som kan findes på www.nyidanmark.dk. I denne beskrives lovgivning, ændringer og tilføjelser til opholdstilladelserne og grupperingerne mere detaljeret. For eksempel er det beskrevet i udgaven for 2014, at "Kategorien Voluntør og Working Holiday (arbejdsferieaftale) mv. tidligere har været benævnt "humanitært arbejde". Den indeholder derfor sager fra det øvrige studieområde, hvilket blandt andet indebærer Danida-stipendiater og opholds- og arbejdstilladelser med henblik på at opnå dansk autorisation som læge eller tandlæge", s. 81. Disse typer af ændringer i grupperinger foretager Udlændingestyrelsen med forskellige intervaller.

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 1 (intet)
01-01-1600 31-12-9999 10 § 3, stk. 2 - Specialist på individuel kontrakt i overenskomstd. virk.
01-01-1600 31-12-9999 100 Familiemæssig tilknytning til person med tilladelse på studieomr. mv.
01-01-1600 31-12-9999 101 Fodermester
01-01-1600 31-12-9999 102 Forskere og undervisere
01-01-1600 31-12-9999 103 Green card (pointbaseret)
01-01-1600 31-12-9999 104 Grund- og ungdomsuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 105 Idrætsudøvere og trænere
01-01-1600 31-12-9999 106 Ikke familiemæssig tilknytning til person (Færøerne og Grønland) (EstherH)
01-01-1600 31-12-9999 107 Ikke familiemæssig tilknytning til person i Danmark
01-01-1600 31-12-9999 108 Ingen ReferenceType
01-01-1600 31-12-9999 109 Ingeniører mv.
01-01-1600 31-12-9999 11 § 4, stk. 1 - Studerende
01-01-1600 31-12-9999 110 IT-medarbejdere
01-01-1600 31-12-9999 111 IT-medarbejdere ikke på positivlisten/beløbsordningen
01-01-1600 31-12-9999 112 Kok
01-01-1600 31-12-9999 113 Koncernopholdstilladelse
01-01-1600 31-12-9999 114 Kursus på folkehøjskole
01-01-1600 31-12-9999 115 Landbrugsmedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 116 Ledere (Hovedgruppe 1 i DISCO 88)
01-01-1600 31-12-9999 117 Læger
01-01-1600 31-12-9999 118 Lønarbejde på Færøerne - EU-statsborgere
01-01-1600 31-12-9999 119 Med høring af beskæftigelsesråd
01-01-1600 31-12-9999 12 § 4, stk. 1 - Udstationeret EU-borger
01-01-1600 31-12-9999 120 Musikere og artister
01-01-1600 31-12-9999 121 Ophold efter Fribyordningen
01-01-1600 31-12-9999 122 Pendlere
01-01-1600 31-12-9999 123 Praktikanter
01-01-1600 31-12-9999 124 Referencen dansk
01-01-1600 31-12-9999 125 Referencen dansk/nordisk
01-01-1600 31-12-9999 126 Referencen flygtning
01-01-1600 31-12-9999 127 Referencen nordisk
01-01-1600 31-12-9999 129 Referencen udlænding, men ikke flygtning
01-01-1600 31-12-9999 13 § 4, stk. 1 og 2 - Udstationerede
01-01-1600 31-12-9999 130 Religiøse forkyndere mv.
01-01-1600 31-12-9999 131 Samfundsvidenskab og økonomi
01-01-1600 31-12-9999 132 Selvstændig erhvervsdrivende
01-01-1600 31-12-9999 133 Specialister
01-01-1600 31-12-9999 134 Specialister eller ledere uden høring af organisation
01-01-1600 31-12-9999 135 Studerende på adgangsgivende kurser
01-01-1600 31-12-9999 136 Sygeplejersker
01-01-1600 31-12-9999 137 Tidl. § 13, stk. 3 - Arbejdstilladelse til studerende fra de nye EU-la
01-01-1600 31-12-9999 138 Tidligere dansk indfødsret
01-01-1600 31-12-9999 139 Tivolispecialist
01-01-1600 31-12-9999 14 § 4, stk. 2 - Udstationeret tredjelandsstatsborger
01-01-1600 31-12-9999 140 Tjenestepersonale i internationale organisationer
01-01-1600 31-12-9999 141 Trainee
01-01-1600 31-12-9999 142 Uden høring af arbejdsmarkedsråd
01-01-1600 31-12-9999 143 Uden høring af beskæftigelsesråd
01-01-1600 31-12-9999 144 Undervisning, pædagogisk arbejde mv.
01-01-1600 31-12-9999 145 Ved uforskyldt ledighed eller kontraktudløb
01-01-1600 31-12-9999 146 Videnmedarbejdere inden for teknologi og naturvidenskab
01-01-1600 31-12-9999 147 Videregående uddannelse (ej Danske Universiteter)
01-01-1600 31-12-9999 148 Videregående uddannelse under Danske Universiteter
01-01-1600 31-12-9999 149 Voluntørarbejde, Danida-stipendiater mv.
01-01-1600 31-12-9999 15 § 5, stk. 1 - Studerende
01-01-1600 31-12-9999 150 Øvrige på beløbsordningen
01-01-1600 31-12-9999 151 Øvrige på positivlisten
01-01-1600 31-12-9999 152 Øvrigt lønarbejde
01-01-1600 31-12-9999 153 Øvrigt ophold (Færøerne og Grønland) (EstherH)
01-01-1600 31-12-9999 154 Øvrigt sundhedspersonale
01-01-1600 31-12-9999 155 Dossier
01-01-1600 31-12-9999 156 Uledsagede mindreårige
01-01-1600 31-12-9999 157 Øvrige grunde
01-01-1600 31-12-9999 159 Særlige individuelle kvalifikationer - Musikere, artister og kunstnere
01-01-1600 31-12-9999 16 § 5, stk. 1 - Studerende (tidl. 4, stk. 1 (§ 2, stk. 1 (§ 10, stk. 2))
01-01-1600 31-12-9999 160 Særlige individuelle kvalifikationer - Specialiserede kokke
01-01-1600 31-12-9999 161 Ikke angivet
01-01-1600 31-12-9999 162 Phd-ansatte
01-01-1600 31-12-9999 163 § 7, stk. 3 - Midlertidig beskyttelsesstatus
01-01-1600 31-12-9999 164 Referencen flygtning, konv./beskyt. status
01-01-1600 31-12-9999 166 Landbrug - Driftsledere
01-01-1600 31-12-9999 167 Ukendt
01-01-1600 31-12-9999 168 Landbrug - Fodermestre
01-01-1600 31-12-9999 169 Særlige individuelle kvalifikationer - Idrætsudøvere og trænere
01-01-1600 31-12-9999 17 § 5, stk. 1 - Tilstrækkelige midler
01-01-1600 31-12-9999 170 § 9 c, stk. 2 (og tidl. best.) - Udsendelseshindrede
01-01-1600 31-12-9999 171 Gæsteforsker
01-01-1600 31-12-9999 172 §§ 8, 9, 10, 11 og 12 - Familiemedlemmer
01-01-1600 31-12-9999 173 § 9 c, stk. 3, nr. 2 (og tidl. best.) - Uledsagede mindreårige
01-01-1600 31-12-9999 174 Etableringskort
01-01-1600 31-12-9999 175 § 9 b, stk. 1
01-01-1600 31-12-9999 176 Ansatte
01-01-1600 31-12-9999 177 Art. 12 - Familie til skolesøgende børn
01-01-1600 31-12-9999 178 Fast-track - Forsker
01-01-1600 31-12-9999 179 Forskere (ej PhD)
01-01-1600 31-12-9999 18 § 6, stk. 1 - Folkepensionister mv.
01-01-1600 31-12-9999 180 Jobskifte ved uforskyldt ledighed eller kontraktudløb
01-01-1600 31-12-9999 181 Referencen flygtning, midlertidig status
01-01-1600 31-12-9999 182 Specialiserede kokke
01-01-1600 31-12-9999 183 Start up Denmark
01-01-1600 31-12-9999 184 Studerende
01-01-1600 31-12-9999 185 Øvrige med særlige individuelle kvalifikationer
01-01-1600 31-12-9999 186 Øvrige på fast-track ordningen
01-01-1600 31-12-9999 187 Referencen flygtning , konv./beskyt. status
01-01-1600 31-12-9999 188 Driftsledere
01-01-1600 31-12-9999 189 Fodermestre
01-01-1600 31-12-9999 19 § 6, stk. 1 - Tilstrækkelige midler
01-01-1600 31-12-9999 190 Musikere, artister og kunstnere
01-01-1600 31-12-9999 191 Ingeniører
01-01-1600 31-12-9999 192 Boreplatform og lignende
01-01-1600 31-12-9999 193 § 6, stk. 1 - Tilstrækkelige midler
01-01-1600 31-12-9999 194 Øvrig uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 197 Øvrige på Associering-stand still
01-01-1600 31-12-9999 199 Satiretegner
01-01-1600 31-12-9999 2 § 1, 1. led - Lønnet beskæftigelse
01-01-1600 31-12-9999 20 § 6, stk. 1 - Tilstrækkelige midler (tidl. § 5, stk. 1 (§ 3, stk. 1 (§
01-01-1600 31-12-9999 200 Familiemæssig tilknytning til udlandsdansker
01-01-1600 31-12-9999 201 Selvstændigt erhvervsdrivende
01-01-1600 31-12-9999 202 Restaurations- og fødevarebranchen
01-01-1600 31-12-9999 209 § 9 c, stk. 3, nr. 1 (og tidl. best.) - Uledsagede mindreårige
01-01-1600 31-12-9999 21 § 7, stk. 1 - Folkepensionister mv.
01-01-1600 31-12-9999 210 § 9 b, stk. 1 - Humanitær opholdstilladelse
01-01-1600 31-12-9999 211 Adoption, nære slægtninge mv.
01-01-1600 31-12-9999 212 Hotel- og restaurantmedarbejdere
01-01-1600 31-12-9999 213 Medarbejdere indenfor servicebranchen
01-01-1600 31-12-9999 214 Forskere
01-01-1600 31-12-9999 215 § 9, stk.2, nr.4 - Uledsagede mindreårige
01-01-1600 31-12-9999 216 International pensionist
01-01-1600 31-12-9999 217 § 6 - Selvstændigt erhverv
01-01-1600 31-12-9999 218 § 10, stk. 2 - Studerende
01-01-1600 31-12-9999 219 § 6 - Lønnet beskæftigelse
01-01-1600 31-12-9999 22 § 7, stk. 1 - Folkepensionister mv. (tidl. § 6, stk. 1 (§ 4, stk. 1 (§
01-01-1600 31-12-9999 220 Montører
01-01-1600 31-12-9999 221 Udl. med tidsubegrænset tilladelse
01-01-1600 31-12-9999 222 § 10, stk. 1 - Pensionist m.v.
01-01-1600 31-12-9999 223 § 6 - Tjenesteydelser
01-01-1600 31-12-9999 224 Udvidet besøgsophold
01-01-1600 31-12-9999 225 § 7 og § 11 - Ægtefæller, børn m.v., der er EF/EØS-statsborgere
01-01-1600 31-12-9999 226 Med høring af arbejdsmarkedsråd
01-01-1600 31-12-9999 227 Asyl mv.
01-01-1600 31-12-9999 228 Barnet dansk/nordisk
01-01-1600 31-12-9999 229 Specialister eller ledere med høring af organisation
01-01-1600 31-12-9999 23 § 7, stk. 1 - Konventionsstatus
01-01-1600 31-12-9999 230 Andre § 9.2.3
01-01-1600 31-12-9999 231 § 10, stk. 1 - Opholdsret for andre
01-01-1600 31-12-9999 232 Referencen udlænding men ikke flygtning
01-01-1600 31-12-9999 233 Uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 234 Barnet flygtning
01-01-1600 31-12-9999 24 § 7, stk. 2 - B-status
01-01-1600 31-12-9999 246 Autorisation som sygeplejerske
01-01-1600 31-12-9999 247 Kandidat
01-01-1600 31-12-9999 248 Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 249 Positivlisten for faglærte
01-01-1600 31-12-9999 25 § 7, stk. 2 - De facto status
01-01-1600 31-12-9999 250 Professionsbachelor
01-01-1600 31-12-9999 251 Bachelor
01-01-1600 31-12-9999 252 Folkepensionister mv.
01-01-1600 31-12-9999 253 Lønnet beskæftigelse
01-01-1600 31-12-9999 254 Selvstændigt erhverv
01-01-1600 31-12-9999 255 Familiemedlemmer
01-01-1600 31-12-9999 256 Udstationerede
01-01-1600 31-12-9999 257 Tilstrækkelige midler
01-01-1600 31-12-9999 258 Ægtefæller mv.
01-01-1600 31-12-9999 259 Børn
01-01-1600 31-12-9999 26 § 7, stk. 4 - De facto status
01-01-1600 31-12-9999 260 Arbejdstilladelse til medfølgende familie
01-01-1600 31-12-9999 261 Forældre
01-01-1600 31-12-9999 262 Anden familie
01-01-1600 31-12-9999 27 § 7, stk. 4 - Konventionsstatus
01-01-1600 31-12-9999 28 § 8 - Kvote
01-01-1600 31-12-9999 29 § 9 a, stk. 1 - Arbejdstilladelse, jfr. Udl.bkg. § 30, stk. 5
01-01-1600 31-12-9999 3 § 14 - Familiemedlemmer der ikke er EF/EØS-statsborgere
01-01-1600 31-12-9999 30 § 9 a, stk. 1 - Arbejdstilladelse, jfr. Udl.bkg. § 34
01-01-1600 31-12-9999 31 § 9 a, stk. 1 - Lønarbejde og selvstændigt erhvervsdrivende
01-01-1600 31-12-9999 33 § 9 a, stk. 1 - Positivliste/Særlig kvalificeret arbejdskraft
01-01-1600 31-12-9999 34 § 9 a, stk. 17 - Jobskifte ved uforskyldt ledighed mv.
01-01-1600 31-12-9999 35 § 9 a, stk. 2 - Efter ophør af tidligere opholdstilladelse
01-01-1600 31-12-9999 36 § 9 a, stk. 2, nr. 1 - Green card (pointbaseret)
01-01-1600 31-12-9999 37 § 9 a, stk. 2, nr. 2 - Positivlisten
01-01-1600 31-12-9999 38 § 9 a, stk. 2, nr. 3 - Beløbsordningen
01-01-1600 31-12-9999 39 § 9 a, stk. 2, nr. 4 - Koncernopholdstilladelse
01-01-1600 31-12-9999 4 § 3, stk. 1 - Lønnet beskæftigelse
01-01-1600 31-12-9999 40 § 9 a, stk. 2, nr. 5 - Arbejdsmarkedstilknytning
01-01-1600 31-12-9999 41 § 9 a, stk. 2, nr. 6 - Lønarbejde og selvstændigt erhvervsdrivende
01-01-1600 31-12-9999 42 § 9 a, stk. 20 - Green card
01-01-1600 31-12-9999 43 § 9 a, stk. 5 - De nye EU-sager
01-01-1600 31-12-9999 44 § 9 a, stk. 5 - De nye EU-sager (L65)
01-01-1600 31-12-9999 45 § 9 a, stk. 6 - De nye EU-sager (L65)
01-01-1600 31-12-9999 46 § 9 b, stk. 1 - Humanitære hensyn
01-01-1600 31-12-9999 47 § 9 c, stk. 1 - Andre
01-01-1600 31-12-9999 48 § 9 c, stk. 1 - Ganske særlige grunde
01-01-1600 31-12-9999 5 § 3, stk. 1 - Lønnet beskæftigelse (tidl. § 1, 1. led (tidl. § 6))
01-01-1600 31-12-9999 50 § 9 c, stk. 2 - Ganske særlige grunde
01-01-1600 31-12-9999 51 § 9 c, stk. 2 - Udsendelseshindrede
01-01-1600 31-12-9999 52 § 9 c, stk. 3 - Ganske særlige grunde
01-01-1600 31-12-9999 53 § 9 c, stk. 3 - Uledsagede mindreårige
01-01-1600 31-12-9999 54 § 9 c, stk. 3, nr. 1 - Uledsagede mindreårige
01-01-1600 31-12-9999 55 § 9 c, stk. 3, nr. 2 - Uledsagede mindreårige
01-01-1600 31-12-9999 56 § 9 d - Tidligere dansk indfødsret
01-01-1600 31-12-9999 57 § 9 e, stk. 1 - Personer med midlertidig opholdstilladelse efter særlo
01-01-1600 31-12-9999 58 § 9 f, stk. 1 - Religiøse forkyndere mv.
01-01-1600 31-12-9999 59 § 9, stk. 1, nr. 1 - Tidligere dansk indfødsret
01-01-1600 31-12-9999 6 § 3, stk. 1 - Selvstændigt erhverv
01-01-1600 31-12-9999 60 § 9, stk. 1, nr. 3 - Adoption, plejeforhold m.v.
01-01-1600 31-12-9999 61 § 9, stk. 2, nr. 1 - Nær familiemæssig eller lign. tilknytning
01-01-1600 31-12-9999 62 § 9, stk. 2, nr. 2 - Humanitære hensyn
01-01-1600 31-12-9999 63 § 9, stk. 2, nr. 3 - Beskæftigelsesmæssige eller erhvervshensyn
01-01-1600 31-12-9999 64 § 9, stk. 2, nr. 4 - Ganske særlige grunde
01-01-1600 31-12-9999 65 § 9, stk. 2, nr. 5 - Personer med midlertidig opholdstilladelse efter
01-01-1600 31-12-9999 66 § 9, stk. 2, nr. 6 - Udl. fra Serbien-Montenegro med afslag på § 7
01-01-1600 31-12-9999 67 § 9, stk.2, nr.4 - Udsendelseshindrede
01-01-1600 31-12-9999 68 §§ 7, 8, 9 og 10 - Familiemedlem, der er EU-statsborger
01-01-1600 31-12-9999 69 §§ 7, 8, 9 og 10 - Familiemedlem, der er tredjelandsstatsborger
01-01-1600 31-12-9999 7 § 3, stk. 1 - Selvstændigt erhverv (tidl. § 1, 2. led og § 1, 3. led (
01-01-1600 31-12-9999 70 §§ 8, 9, 10, 11 og 12 - Familiemedlem, der er EU-statsborger
01-01-1600 31-12-9999 71 §§ 8, 9, 10, 11 og 12 - Familiemedlem, der er tredjelandsstatsborger
01-01-1600 31-12-9999 72 §§ 8, 9, 10, 11 og 12 - Familiemedlemmer (tidl. §§ 7-10 (§§ 5-8 (§§ 7,
01-01-1600 31-12-9999 73 Adoption
01-01-1600 31-12-9999 74 Adoption (Færøerne)
01-01-1600 31-12-9999 75 Ambassadepersonale
01-01-1600 31-12-9999 76 Andet tidligere opholdsgrundlag end flygtning
01-01-1600 31-12-9999 77 Andre § 9.2.1
01-01-1600 31-12-9999 78 Andre § 9.2.4
01-01-1600 31-12-9999 79 Andre grunde end ægteskab og fast samlivsforhold
01-01-1600 31-12-9999 8 § 3, stk. 1 i L462 af 17. juni 2008 - Lønarbejde på Færøerne
01-01-1600 31-12-9999 80 Arbejdsferieaftaler
01-01-1600 31-12-9999 81 Arbejdstilladelse til autorisation som læge
01-01-1600 31-12-9999 811 Referencen dansk/nordisk statsborger, cpr-oplysning
01-01-1600 31-12-9999 812 Referencen flygtning, cpr-oplysning
01-01-1600 31-12-9999 813 Referencen udlænding, men ikke flygtning, cpr-oplysning
01-01-1600 31-12-9999 82 Arbejdstilladelse til personer med opholdstilladelse
01-01-1600 31-12-9999 83 Arbejdstilladelse til studerende på videregående uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 84 Associeringsaftalen mellem EU/EØS og Tyrkiet
01-01-1600 31-12-9999 85 Au pair
01-01-1600 31-12-9999 86 Autorisation som læge
01-01-1600 31-12-9999 87 Autorisation som tandlæge
01-01-1600 31-12-9999 88 Boreplatformsmedarbejder
01-01-1600 31-12-9999 89 Børn af andre
01-01-1600 31-12-9999 9 § 3, stk. 2 - Overenskomstdækket ansættelse (nye EU-lande)
01-01-1600 31-12-9999 90 Børn af flygtninge
01-01-1600 31-12-9999 91 Cirkusspecialist
01-01-1600 31-12-9999 911 Referencen dansk/nordisk statsborger, imputeret
01-01-1600 31-12-9999 912 Referencen flygtning, imputeret
01-01-1600 31-12-9999 913 Referencen udlænding, men ikke flygtning, imputeret
01-01-1600 31-12-9999 92 Dansk afstamning
01-01-1600 31-12-9999 93 Dansk mindretal
01-01-1600 31-12-9999 94 Dansk mindretal i Tyskland
01-01-1600 31-12-9999 95 Driftsleder
01-01-1600 31-12-9999 96 Erhverv/studie i Grønland
01-01-1600 31-12-9999 97 Erhverv/studie på Færøerne
01-01-1600 31-12-9999 98 Fam.mæs. tilknytn. til EU-statsborger med lønarb. på Færøerne
01-01-1600 31-12-9999 99 Familiemæssig tilknytning til person med tilladelse på erhvervsomr.
01-01-1600 31-12-9999 9997 Nordisk statsborger
01-01-1600 31-12-9999 9998 Kan ikke imputeres
01-01-1600 31-12-9999 9999 Indvandret før 1997