Gå til sidens indhold
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds

FAMILIE_ID

Langt navn

Familiens identificerende nummer.

Generel Beskrivelse

FAMILIE_ID er et nummer, der identificerer familien (E-familien), men i øvrigt ikke indeholder information. FAMILIE_ID findes fra 1986 og frem.

C-familier og D-familier, som findes i perioden 1980-2007 identificeres ved C_FAMILIE_ID og D_FAMILIE_ID.

Personerne i en familie bor på samme adresse. En E-familie består af en enlig eller et par med eller uden børn.

Detaljeret beskrivelse

FAMILIE_ID er et nummer, der identificerer familien (E-familien), men i øvrigt ikke indeholder information. FAMILIE_ID findes fra 1986 og frem.

C-familier og D-familier, som findes i perioden 1980-2007 identificeres ved C_FAMILIE_ID og D_FAMILIE_ID.

Personerne i en familie bor på samme adresse. En E-familie består af en enlig eller et par med eller uden børn.

_________________________________________________________________________ Hjemmeboende børn regnes med til deres forældres familier, hvis de: 1. Bor på samme adresse som mindst én af forældrene 2. Er under 25 år 3. Aldrig har været gift eller i registreret partnerskab 4. Ikke selv har barn/børn, som er registreret i CPR 5. Ikke er part i et samboende par.

Et par er to personer, der bor sammen og danner par af en af følgende fire typer: 1. Ægtepar. 2. Registreret partnerskab. Registreret partnerskab blev først indført 1. oktober 1989. 3. Samlevende par. De to personer er ikke gift eller i registreret partnerskab med hinanden, men de har mindst ét fælles barn, registreret i CPR. 4. Samboende par. To personer af hvert sit køn med under 15 års aldersforskel. De har ikke fælles børn registreret i CPR, og de er, så vidt CPR kan oplyse, ikke i nær familie med hinanden (søskende eller forælder-barn). Det er desuden en forudsætning, at der i husstanden kun findes to voksne personer.

Ikke-hjemmeboende børn er under 18 år og danner hver især deres egen familie. Teknisk regnes de som enlige. For at regnes som ikke hjemmeboende børn skal de: 1. Ikke bo sammen med nogen af forældrene 2. Være under 18 år 3. Aldrig have været gift eller i registreret partnerskab 4. Ikke selv have børn, som er registreret i CPR 5. Ikke være part i et samboende par. __________________________________

FAMILIE_ID over tid:

En enlig person har sin egen FAMILIE_ID, der ikke skiftes så længe personen fortsat er enlig. En parfamilie bevarer sin FAMILIE_ID, så længe de samme to personer vedbliver med at udgøre en parfamilie. Hjemmeboende børn har samme FAMILIE_ID som den/de voksne i familien.

Hvis personerne i et par flytter fra hinanden, får de hver især en ny FAMILIE_ID.

Hvis to personer flytter sammen og danner et par, får de begge den samme nye FAMILIE_ID.

Flytter børn hjemmefra får de sit eget familie_id derimod ændres familie_id for barnets forældre ikke. Hvis en person i et par dør, får den overlevende ægtefælle/partner og deres fælles hjemmeboende børn et nyt, fælles FAMILIE_ID. Den afdødes hjemmeboende særbørn får hvert et nyt FAMILIE_ID.

Når familien skifter partype (fx fra samlevende til ægtepar) eller et ægtepar bliver skilt, men stadig bor sammen, ændres FAMILIE_ID ikke.

Da familieoplysningerne kun dannes kvartalsvis, fremgår en ny FAMILIE_ID først det efterfølgende kvartal.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel