Gå til sidens indhold

CIVST

Langt navn

Civilstand

Generel Beskrivelse

Angivelse af en persons civilstand (ægteskabelige stilling).

Ugifte indgår ikke i civilstandstabellen.

Detaljeret beskrivelse

Ugifte indgår ikke i civilstandstabellen.

Angivelse af en persons civilstand (ægteskabelige stilling).

Civilstanden betegner den juridiske civilstand .

Registreret partnerskab er indført ved lov pr. 1. oktober 1989. Civilstandskoden blev således fra d. 1. okt. 1989 udvidet fra 4 til 7 civilstande. 'U' =Ugift (indgår ikke i civilstandstabellen) 'G' = Gift 'F' = Fraskilt 'E' = Enkestand De nye civilstande var som følge af loven om registreret partnerskab: 'P' = Registreret partnerskab 'O' = Ophævet registeret patnerskab 'L' = Længstlevende af 2 partnere. 'D' = Død

Den 15. juni 2012 træder en ændring af ægteskabsloven i kraft, således at to personer af samme køn kan indgå ægteskab.

Par, der allerede har indgået registreret partnerskab, kan ikke blive gift med hinanden (igen), men kan fra den 15. juni 2012 få omdannet deres partnerskab til et ægteskab, hvis partnerskabet er indgået i Danmark, og hvis parterne er enige herom. Omdannelsen sker ved henvendelse til den kommune, hvor partnerskabet oprindeligt blev indgået. Ankestyrelsens Familieretsafdeling har udfærdiget en blanket, som parterne kan udfylde og sende til kommunen. Bemærk, at borgerne ikke har pligt til at anvende blanketten. Et registreret par, der ønsker en omdannelse, kan således også anmode herom i et brev m.v. til kommunen.

Når kommunens vielseskontor/borgerservice har konstateret, at der er tale om en fælles anmodning, og at partnerskabet er indgået i Danmark, udsteder vielseskontoret/borgerservice herefter en vielsesattest, hvor vielsesdatoen er den samme som tidspunktet for indgåelse af det registrerede partnerskab, og sender vielsesattesten til parterne.

Hovedparten af de registrerede partnerskaber, der er indgået i Danmark, er registreret i CPR, og kommunen skal derfor samtidigt sørge for, at partnerskabet også i CPR omdannes til et ægteskab. Datoen for omdannelsen af et partnerskab til et ægteskab i CPR skal ligeledes være datoen for indgåelsen af partnerskabet. Omdannelsen i CPR skal foretages af den kommune, der kan omdanne partnerskabet til et ægteskab. Omdannelsen i CPR sker ved, at det registrerede partnerskab "fortrydes", og der derefter laves en vielse fra den oprindelige dato.

Det skal tilføjes, at det fra den 15. juni 2012 ikke længere er muligt at indgå registreret partnerskab i Danmark. Det er dog fortsat muligt i Grønland. Registreret partnerskab indgået i udlandet vil fortsat kunne registreres i CPR."

Værdisæt

D101200.TXT_CIVST - Civilstand
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
D Død
E Enke/Enkemand
F Skilt
G Gift (+ separeret)
L Længstlevende af 2 partnere
O Ophævet partnerskab
P Registreret partnerskab
U Ugift
9 Uoplyst civilstand