Gå til sidens indhold

BOP_VFRA

Langt navn

Dato for tilflytning/indvandring

Generel Beskrivelse

Dato for tilflytning/indvandring.

Detaljeret beskrivelse

Dato for tilflytning/indvandring.

Alle hændelser til CPR indrapporteres (ajourføres) med en vis forsinkelse. Flytninger ajourføres (opdateres) i CPR relativt hurtigt. Nogle opdateres først når myndighederne af anden vej opdager at en person er flyttet uden at have meldt det til folkeregisteret.

Variablen BOP_VFRA angiver " Dato for tilflytning/indvandring." Ved flytning modtager vi fra CPR 99 års historik for de der flytter. Typisk vil bopælshistorikken dog kun gå tilbage til 1971 hvor CPR oprettedes. I nogle tilfælde har man registreret historik for de flyttende længere tilbage end 1971 men den er ikke fuldt dækkende.

Der er dog 2 datoer der springer i øjnene (hvor der er registreret ekstraordinært mange) 01-JAN-1900 239281 01-APR-1974 56566

De 239.281 personer registreret med 1. jan 1900 skyldes formodentlig, at CPR ikke har kunnet få oplyst tilflytningsdato fra personerne for den adresse de beboede i 1968 og er derfor sat til 1. jan 1900. Vedr. datoen 1. apr. 1974 ved vi ikke hvad skyldes.

Få bop_vfra (tilllytningsdatoer) går langt tilbage (før 1900) hvilket skyldes at en person er fraflyttet (BOP_VTIL) adressen efter efter CPR etablering i 1968 .

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel