Gå til sidens indhold

ANTBOERNH

Langt navn

Antal børn i husstanden

Generel Beskrivelse

Antal børn i husstanden

Detaljeret beskrivelse

Antal børn i husstanden. Der medregnes alle personer under 25 år, som er barn af mindst én anden person i husstanden. Endvidere er det en betingelse for at blive regnet som barn i husstanden, at personen ikke selv har børn, ikke indgår i et par og aldrig har været i ægteskab eller registreret partnerskab. Variablen findes fra 1986 og frem. I perioden 1980 - 2007 findes en tilsvarende variabel ved navne ANTBRNH og ANTBØRNH

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel