Gå til sidens indhold

ANTBOERNF

Langt navn

Antal børn i familien

Generel Beskrivelse

ANTBOERNF er en variabel, der knytter sig til familien, og som vedrører den 1. januar. Fra 2008 kan variablen også vedrøre begyndelsen af et kvartal. Variablen angiver antallet af børn i familien. Antallet omfatter familiens hjemmeboende børn. De skal være børn af mindst én voksen i familien, have samme CPR-adresse som denne eller disse forældre, aldrig været gift og ikke selv have hjemmeboende børn. Alderen for hjemmeboende børn i C-familier er 0-17 år og for E-familier 0-24 år. C-familier findes i perioden 1980-2007. E-familier findes fra 1986 og frem.

Detaljeret beskrivelse

ANTBOERNF er en variabel, der knytter sig til familien, og som vedrører den 1. januar for C-familier (1980-2007) og for hvert kvartal for E-familier (1986 og frem). Angiver antal hjemmeboende børn i familien.

For at være et hjemmeboende barn i en familie, skal en person opfylde følgende:

  1. være barn af én eller to personer i familien (der kan ikke skelnes mellem biologisk barn eller adopteret) og have CPR-adresse hos denne eller disse forældre
  2. ikke være fyldt 18 år (i C-familier) eller 25 år (i E-familier)
  3. være ugift (variablen CIVST = U), dvs. aldrig have indgået ægteskab eller registreret partnerskab
  4. ikke selv have hjemmeboende børn.

Et ikke-hjemmeboende barn opfylder kun punkt 2 - 4.

Værdisæt: 1 - 99

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel