Gå til sidens indhold

YDERLIGK

Langt navn

Yderligere-oplysninger-kode

Generel Beskrivelse

Variablen YDERLIGK er en kode, der bruges til at afgrænse populationen af lønmodtagere i CON

Detaljeret beskrivelse

Popularionen af lønmodtagere afgrænses ud fra variabloen YDERLIGK. Værdisættet er ændret årligt, og det er således ikke alle værdier, der indgår i det enkelte år. Som udgangspunkt betragtes koderne 0 og 1 som værende knyttet til lønmodtagere. Hertil kommer forskellige andre koder. Som opstart på et tællingsår er det aktuelle værdisæt gennemgået og det er besluttet hvilke koder, der aktuelt kunne afgrænse lønmodtagerpopulationen. i det givne år. Fra 1980 til 1987 er det alene koden 1. der forekommer i materialet.

Den enkelte kode refererer til et felt på oplysningssedlen (se værdisæt). Dette felt er ikke nødvendigvis en del af CON-registret. Lønmodtagernes indkomst er hentet fra felt 13 og delvis felt 14 (sømænd). YDERLIGK kan være videreført som en del af en komprimering af flere oplysningssedler til et enkelt job. Alt i alt må det understreges, at YDERLIGK har en informationsværdi i udgangspunktet COR (Central Oplysningsseddel Register) men begrænset værdi i CON-registret.

Værdisæt

D500300.TXT_HOEJKVAL - Yderligere-oplysninger-kode
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1980 31-12-1984 1 Almindelig lønmodtager ansættelsesforhold
01-01-1986 31-12-1987 01 Almindelig lønmodtager ansættelsesforhold
01-01-1988 31-12-1990 000 Almindelig lønmodtager ansættelsesforhold
01-01-1988 31-12-1993 001 Almindelig lønmodtager ansættelsesforhold
01-01-1997 31-12-2004 001 Almindelig lønmodtager ansættelsesforhold
01-01-2003 31-12-2004 003 Dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag
01-01-2000 31-12-2000 014 Kursusgodtgørelse
01-01-2005 31-12-2005 21 Ikke skattepligtig indkomst til Danmark
01-01-1993 31-12-2004 021 Ikke skattepligtig indkomst til Danmark
01-01-2000 31-12-2000 025 Tjenestemandspension
01-01-1988 31-12-1989 026 Nedsat ATP-bidrag, sats B
01-01-1994 31-12-1995 026 Nedsat ATP-bidrag, sats B
01-01-2005 31-12-2005 27 DIS-indkomst
01-01-1988 31-12-2004 027 DIS-indkomst
01-01-2005 31-12-2005 28 Søindkomst Udenrigsfart DAS
01-01-1989 31-12-2004 028 Søindkomst Udenrigsfart DAS
01-01-2005 31-12-2005 29 Nærfart DAS
01-01-1989 31-12-2004 029 Nærfart DAS
01-01-2005 31-12-2005 30 A-indkomst for kommunale dagplejemødre
01-01-1989 31-12-2004 030 A-indkomst for kommunale dagplejemødre
01-01-1997 31-12-1997 031 Nedsat ATP-bidrag, sats T
01-01-1990 31-12-1998 034 Søindkomst Færøerne/Grønland
01-01-2000 31-12-2003 034 Søindkomst Færøerne/Grønland
01-01-2005 31-12-2005 35 Sømænd i nærfart Færøerne/Grønland
01-01-2002 31-12-2002 035 Sømænd i nærfart Færøerne/Grønland
01-01-2004 31-12-2004 035 Sømænd i nærfart Færøerne/Grønland
01-01-2002 31-12-2004 044 Bidragspligtig pension
01-01-2000 31-12-2004 046 Fratrædelsesgodtgørelse
01-01-2004 31-12-2004 048 Oplysningssedler vedr. KLS §48 E ansatte
01-01-2000 31-12-2004 049 Skattefri uddannelsesydelse
01-01-2000 31-12-2004 057 DIS-indkomst, begrænset fart
01-01-2000 31-12-2004 058 Nærfart DIS
01-01-2002 31-12-2004 060 Personalegoder til direktør
01-01-1998 31-12-2000 095 Forsker stipendium