Gå til sidens indhold

VEDERLAG

Langt navn

Felt 14 på oplysningssedlen

Generel Beskrivelse

Oplysningssedlens felt 14: A-indkomst, hvoraf der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag.

Detaljeret beskrivelse

Variablen VEDERLAG indgår kun i meget begrænset omfang i den enkelte lønmodtagers LONBLB (Lønbeløb). Variablen er udelukkende medtaget, fordi sømænd omfattet af sømandsskattelovgivning i visse tilflælde får deres indkomst indberettet i felt 14. I tilfælde af at variablen YDERLIGK (Yderligere-oplysninger-kode) angiver sømænd under sømandsskattelovgivning undersøges det, om der er indhold i felt 13. Hvis det ikke er tilfældet og besløbet i felt 14 er større end nul, bliver beløbet flyttet fra felt 14 til felt 13. I alle andre tilfælde vil oplysninger i felt 14 ikke være en del af indholdet i variablen Lønblb. Og feltets indhold har derfor ikke været gransket nærmere.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel