Gå til sidens indhold

TILSTAND_RAS

Langt navn

Tilstandskode fra statistikken over offentligt forsørgede

Generel Beskrivelse

Variablen angiver om personen er ledig, i aktivering, på efterløn, på førtidspension eller får syge- og barselsdagpenge.

Detaljeret beskrivelse

TILSTAND_RAS har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D700001.TXT_TILSTAND - 4-cifret foranstaltningskode
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
10 Anvendes ikke længere til gruppering
1010 Jobtræning
1020 Individuel jobtræning
1030 Ansættelse med løntilskud
31-12-2999 1039 Jobrotation
1040 Virksomhedspraktik
31-12-2999 1049 Nytteindsats
1050 Fleksjob
1055 Ikke aktiv tilstand
1060 Fleksjob, selvstændige
1070 Skånejob
1075 Ikke aktiv tilstand
1080 Servicejob
1090 Arbejdspraktik
1100 Puljejob
1110 Ikke aktiv tilstand
1120 Voksenlærlinge
15 Anvendes ikke længere til gruppering
1510 Opkvalificering iflg. Integrationsloven
1520 Ordinær uddannelse
1530 Særligt tilrettel. udd.forløb
1540 Ikke aktiv tilstand
1550 Korte vejlednings- og afklaringsforløb
1560 Særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb
1562 Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb
1564 Særligt tilrettelagte projekter
1570 Vejledning og introduktion
1580 Særligt aktiverende forløb
1590 Intensiv jobsøgning
31-12-2999 1591 Vejl opkval ordinær udd.
31-12-2999 1592 Vejl opkval Øvrige forløb under 4 uger
31-12-2999 1593 Vejl opkval øvrige forløb over 4 uger
31-12-2999 1594 Vejl opkval øvrige forløb
31-12-2999 1595 Mentor-støtte, ikke implementeret
1599 Vejledning og opkvalificering
1600 Særlig formidling
18 Anvendes ikke længere til gruppering
1800 Jobrettet uddannelse (tidl. selvvalgt uddannelse)
31-12-2999 1900 Selvvalgt uddannelse på Uddannelsesydelse
20 Anvendes ikke længere til gruppering
2010 Kursus i samfundsforståelse
2020 Danskundervisning
2030 Særligt tilrettel. danskunderv.
25 Anvendes ikke længere til gruppering
2510 Aktivering, detaljer uoplyst
2512 Aktiveringsgodtgørelse
2514 Forsørgelse under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik
2516 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12
2518 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering
2520 Forsøg
2530 Frivillige ulønnede aktiviteter
2540 Ikke aktiv tilstand
30 Anvendes ikke længere til gruppering
3010 Etableringsydelse
3020 Ikke aktiv tilstand
31 Anvendes ikke længere til gruppering
3110 Orlov til uddannelse
3120 Ikke aktiv tilstand
3130 Orlov til børnepasning
40 Anvendes ikke længere til gruppering
4010 Revalidering, detaljer uoplyst
4012 Revalideringsydelse med virksomhedspraktik
4014 Løntilskud ved revalidenters ansættelse med løntilskud
4020 Ikke aktiv tilstand
4030 Ikke aktiv tilstand
50 Anvendes ikke længere til gruppering
5010 Ikke aktiv tilstand
5020 Ledige dagpengemodtagere
5025 Dagpengeledighed fra og med juli 2017
5030 G-dage
5035 Arbejdsmarkedsydelse
5040 Ikke aktiv tilstand
5050 Ikke aktiv tilstand
5060 Ikke aktiv tilstand
5070 Feriedagpenge
5080 Ledige kontanthjælpsmodtagere
5090 Ikke aktiv tilstand
5100 Ledighedsydelse mellem fleksjob
5110 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob
5120 Ledighedsydelse under ferie
5130 Ledighedsydelse under sygdom og barsel
5140 Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse
5800 Syge på dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse
5900 Midlertidig jobfordeling (data kommer senere)
60 Anvendes ikke længere til gruppering
6010 Efterløn
6020 Ikke aktiv tilstand
6030 Fleksydelse
6040 Ikke aktiv tilstand
6050 Ikke aktiv tilstand
70 Anvendes ikke længere til gruppering
7005 Jobafklaringsforløb
7010 Ikke aktiv tilstand
7011 Tidlig pension
7015 Ikke aktiv tilstand
7020 Førtidspension (SHSS)
31-12-2999 7024 Ressourceforløb
7025 Førtidspension
7026 Seniorpension
7030 Sygedagpenge (SHSS)
7035 Sygedagpenge, beskæftigede
7036 Sygedagpenge, ej beskæftigede
7037 Sygedagpenge, detaljer uoplyst
7040 Barselsdagpenge (SHSS)
7045 Barselsdagpenge, beskæftigede
7046 Barselsdagpenge, ej beskæftigede
7047 Barselsdagpenge, detaljer uoplyst
7050 Kontanthjælp (passiv)
31-12-2999 7055 Kontanthjælp (SHSS)
31-12-2999 7060 Revalidering (SHSS)
31-12-2999 7070 Forrevalidering (SHSS)
31-12-2999 7075 Ledighedsydelse (SHSS)
7080 Ikke aktiv tilstand
7090 Integrationsydelse (tidl. Konthj.udl. og intro.ydelse)
31-12-2999 7100 SU
80 Anvendes ikke længere til gruppering
8010 Ikke aktiv tilstand
8011 Ikke aktiv tilstand
99 Anvendes ikke længere til gruppering
9999 Uoplyst