Gå til sidens indhold

TILSTAND_RAS

Langt navn

Tilstandskode fra statistikken over offentligt forsørgede

Generel Beskrivelse

Variablen angiver om personen er ledig, i aktivering, på efterløn, på førtidspension eller får syge- og barselsdagpenge.

Detaljeret beskrivelse

TILSTAND_RAS har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Tilstandskode
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 10 Anvendes ikke længere til gruppering
01-01-1600 31-12-9999 1010 Jobtræning
01-01-1600 31-12-9999 1020 Individuel jobtræning
01-01-1600 31-12-9999 1030 Ansættelse med løntilskud
01-01-1600 31-12-2999 1039 Jobrotation
01-01-1600 31-12-9999 1040 Virksomhedspraktik
01-01-1600 31-12-2999 1049 Nytteindsats
01-01-1600 31-12-9999 1050 Fleksjob
01-01-1600 31-12-9999 1055 Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 1060 Fleksjob, selvstændige
01-01-1600 31-12-9999 1070 Skånejob
01-01-1600 31-12-9999 1075 Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 1080 Servicejob
01-01-1600 31-12-9999 1090 Arbejdspraktik
01-01-1600 31-12-9999 1100 Puljejob
01-01-1600 31-12-9999 1110 Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 1120 Voksenlærlinge
01-01-1600 31-12-9999 15 Anvendes ikke længere til gruppering
01-01-1600 31-12-9999 1510 Opkvalificering iflg. Integrationsloven
01-01-1600 31-12-9999 1520 Ordinær uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 1530 Særligt tilrettel. udd.forløb
01-01-1600 31-12-9999 1540 Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 1550 Korte vejlednings- og afklaringsforløb
01-01-1600 31-12-9999 1560 Særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb
01-01-1600 31-12-9999 1562 Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb
01-01-1600 31-12-9999 1564 Særligt tilrettelagte projekter
01-01-1600 31-12-9999 1570 Vejledning og introduktion
01-01-1600 31-12-9999 1580 Særligt aktiverende forløb
01-01-1600 31-12-9999 1590 Intensiv jobsøgning
01-01-1600 31-12-2999 1591 Vejl opkval ordinær udd.
01-01-1600 31-12-2999 1592 Vejl opkval Øvrige forløb under 4 uger
01-01-1600 31-12-2999 1593 Vejl opkval øvrige forløb over 4 uger
01-01-1600 31-12-2999 1594 Vejl opkval øvrige forløb
01-01-1600 31-12-2999 1595 Mentor-støtte, ikke implementeret
01-01-1600 31-12-9999 1599 Vejledning og opkvalificering
01-01-1600 31-12-9999 1600 Særlig formidling
01-01-1600 31-12-9999 18 Anvendes ikke længere til gruppering
01-01-1600 31-12-9999 1800 Jobrettet uddannelse (tidl. selvvalgt uddannelse)
01-01-1600 31-12-2999 1900 Selvvalgt uddannelse på Uddannelsesydelse
01-01-1600 31-12-9999 20 Anvendes ikke længere til gruppering
01-01-1600 31-12-9999 2010 Kursus i samfundsforståelse
01-01-1600 31-12-9999 2020 Danskundervisning
01-01-1600 31-12-9999 2030 Særligt tilrettel. danskunderv.
01-01-1600 31-12-9999 25 Anvendes ikke længere til gruppering
01-01-1600 31-12-9999 2510 Aktivering, detaljer uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 2512 Aktiveringsgodtgørelse
01-01-1600 31-12-9999 2514 Forsørgelse under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik
01-01-1600 31-12-9999 2516 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12
01-01-1600 31-12-9999 2518 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering
01-01-1600 31-12-9999 2520 Forsøg
01-01-1600 31-12-9999 2530 Frivillige ulønnede aktiviteter
01-01-1600 31-12-9999 2540 Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 30 Anvendes ikke længere til gruppering
01-01-1600 31-12-9999 3010 Etableringsydelse
01-01-1600 31-12-9999 3020 Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 31 Anvendes ikke længere til gruppering
01-01-1600 31-12-9999 3110 Orlov til uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 3120 Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 3130 Orlov til børnepasning
01-01-1600 31-12-9999 40 Anvendes ikke længere til gruppering
01-01-1600 31-12-9999 4010 Revalidering, detaljer uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 4012 Revalideringsydelse med virksomhedspraktik
01-01-1600 31-12-9999 4014 Løntilskud ved revalidenters ansættelse med løntilskud
01-01-1600 31-12-9999 4020 Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 4030 Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 50 Anvendes ikke længere til gruppering
01-01-1600 31-12-9999 5010 Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 5020 Ledige dagpengemodtagere
01-01-1600 31-12-9999 5025 Dagpengeledighed fra og med juli 2017
01-01-1600 31-12-9999 5030 G-dage
01-01-1600 31-12-9999 5035 Arbejdsmarkedsydelse
01-01-1600 31-12-9999 5040 Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 5050 Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 5060 Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 5070 Feriedagpenge
01-01-1600 31-12-9999 5080 Ledige kontanthjælpsmodtagere
01-01-1600 31-12-9999 5090 Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 5100 Ledighedsydelse mellem fleksjob
01-01-1600 31-12-9999 5110 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob
01-01-1600 31-12-9999 5120 Ledighedsydelse under ferie
01-01-1600 31-12-9999 5130 Ledighedsydelse under sygdom og barsel
01-01-1600 31-12-9999 5140 Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse
01-01-1600 31-12-9999 5800 Syge på dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse
01-01-1600 31-12-9999 5900 Midlertidig jobfordeling (data kommer senere)
01-01-1600 31-12-9999 60 Anvendes ikke længere til gruppering
01-01-1600 31-12-9999 6010 Efterløn
01-01-1600 31-12-9999 6020 Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 6030 Fleksydelse
01-01-1600 31-12-9999 6040 Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 6050 Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 70 Anvendes ikke længere til gruppering
01-01-1600 31-12-9999 7005 Jobafklaringsforløb
01-01-1600 31-12-9999 7010 Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 7011 Tidlig pension (data kommer senere)
01-01-1600 31-12-9999 7015 Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 7020 Førtidspension (SHSS)
01-01-1600 31-12-2999 7024 Ressourceforløb
01-01-1600 31-12-9999 7025 Førtidspension
01-01-1600 31-12-9999 7026 Seniorpension (data kommer senere)
01-01-1600 31-12-9999 7030 Sygedagpenge (SHSS)
01-01-1600 31-12-9999 7035 Sygedagpenge, beskæftigede
01-01-1600 31-12-9999 7036 Sygedagpenge, ej beskæftigede
01-01-1600 31-12-9999 7037 Sygedagpenge, detaljer uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 7040 Barselsdagpenge (SHSS)
01-01-1600 31-12-9999 7045 Barselsdagpenge, beskæftigede
01-01-1600 31-12-9999 7046 Barselsdagpenge, ej beskæftigede
01-01-1600 31-12-9999 7047 Barselsdagpenge, detaljer uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 7050 Kontanthjælp (passiv)
01-01-1600 31-12-2999 7055 Kontanthjælp (SHSS)
01-01-1600 31-12-2999 7060 Revalidering (SHSS)
01-01-1600 31-12-2999 7070 Forrevalidering (SHSS)
01-01-1600 31-12-2999 7075 Ledighedsydelse (SHSS)
01-01-1600 31-12-9999 7080 Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 7090 Integrationsydelse (tidl. Konthj.udl. og intro.ydelse)
01-01-1600 31-12-2999 7100 SU
01-01-1600 31-12-9999 80 Anvendes ikke længere til gruppering
01-01-1600 31-12-9999 8010 Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 8011 Ikke aktiv tilstand
01-01-1600 31-12-9999 99 Anvendes ikke længere til gruppering
01-01-1600 31-12-9999 9999 Uoplyst