Gå til sidens indhold

TILSTAND_KODE_AMR

Langt navn

Tilstandskode i AMR

Generel Beskrivelse

Variablen TILSTAND_KODE_AMR (tilstandskode i AMR) kan for nogle socioøkonomiske grupper (SOC_STATUS_KODE) anvendes til at opnå en yderligere detaljering. For andre grupper er TILSTAND_KODE_AMR dog mere aggregeret end SOC_STATUS_KODE

Tilstandskoden bør ikke anvendes til at foretage en socioøkonomisk klassifikation af befolkningen, idet der ikke er 100 pct. logisk sammenhæng mellem TILSTAND_KODE_AMR og SOC_STATUS_KODE.TILSTAND_KODE_AMR er ikke forældlet på samme vis som SOC_STATUS_KODE

Hvis man ønsker at selektere personer i støttet beskæftigelse, skal det ske ved at selektere personer, som er beskæftiget, og som ifølge variablen STOETTE_BESK_KODE (støttet beskæftigelse) er i støttet beskæftigelse. Variablen TILSTAND_KODE_AMR må ikke benyttes.

Detaljeret beskrivelse

Variablen TILSTAND_KODE_AMR (tilstandskode i AMR) kan for nogle socioøkonomiske grupper (SOC_STATUS_KODE) anvendes til at opnå en yderligere detaljering. For andre grupper er TILSTAND_KODE_AMR dog mere aggregeret end SOC_STATUS_KODE

Generelt bør tilstandskoden ikke anvendes til at foretage en socioøkonomisk klassifikation af befolkningen. Det skyldes, at der i nogle tilfælde sker en efterbehandling, som gør, at der ikke nødvendigvis er 100 pct. logisk sammenhæng mellem TILSTAND_KODE_AMR og SOC_STATUS_KODE (socioøkonomisk status). TILSTAND_KODE_AMR og SOC_STATUS_KODE.TILSTAND_KODE_AMR er ikke forældlet på samme vis som SOC_STATUS_KODE Det vedhæftede regneark viser sammenhængen mellem TILSTAND_KODE_AMR og SOC_STATUS_KODE. Hvis man ønsker at selektere personer i støttet beskæftigelse, skal det ske ved at selektere personer, som er beskæftiget, og som ifølge variablen STOETTE_BESK_KODE (støttet beskæftigelse) er i støttet beskæftigelse. Variablen TILSTAND_KODE_AMR må ikke benyttes.

TILSTAND_KODE_AMR kan give en yderligere deltaljering af offentligt forsørgede uden for arbejdsstyrken. Det drejer sig om personer i vejledning og opkvalificering (SOC_STATUS_KODE=313), personer der modtager ledighedsydelse (SOC_STATUS_KODE=314) og personer i revalidering (SOC_STATUS_KODE=320). TILSTAND_KODE_AMR kan også anvendes til at underopdele personer, der modtager anden pension (SOC_STATUS_KODE=414).

Databrud Fra og med 2009 er antallet af voksenlærlinge undervurderet, idet ikke alle voksenlærlingeforløb, der er påbegyndt i 2009 eller senere, indgår. Omfanget af underrapporteringen kendes ikke.

Fra 2011 er personer i vejledning og opkvalificering kun underopdelt i to grupper, henholdsvis "vejledning og opkvalificering ordinær uddannelse" og "vejledning og opkvalificering øvrige forløb". Før 2011 var vejledning og opkvalificering underopdelt i syv grupper. Der er ingen en-til-en sammenhæng mellem de gamle og nye grupper.

Værdisæt

Tilstandskode i AMR
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2008 31-12-9999 11010 Jobtræning
01-01-2008 31-12-9999 11030 Ansættelse med løntilskud
01-01-2008 31-12-9999 11039 Jobrotation
01-01-2008 31-12-9999 11040 Virksomhedspraktik
01-01-2008 31-12-9999 11049 Nytteindsats
01-01-2008 31-12-9999 11050 Fleksjob, lønmodtager
01-01-2008 31-12-9999 11060 Fleksjob, selvstændig
01-01-2008 31-12-9999 11070 Skånejob
01-01-2008 31-12-9999 11080 Servicejob
01-01-2008 31-12-9999 11120 Voksenlærlinge
01-01-2008 31-12-9999 11520 Ordinær uddannelse
01-01-2008 31-12-9999 11530 Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb
01-01-2008 31-12-9999 11550 Korte vejlednings- og afklaringsforløb
01-01-2008 31-12-9999 11570 Vejledning og introduktion
01-01-2008 31-12-9999 11591 Vejledning og opkvalificering ordinær uddannelse
01-01-2008 31-12-9999 11592 Vejledning og opkvalificering øvrige forløb under 4 uger
01-01-2008 31-12-9999 11593 Vejledning og opkvalificering over 4 uger
01-01-2008 31-12-9999 11594 Vejledning og opkvalificering øvrige forløb
01-01-2008 31-12-9999 11800 Selvvalgt uddannelse i 6 uger
01-01-2008 31-12-9999 11900 Selvvalgt uddannelse på uddannelsesydelse
01-01-2008 31-12-9999 12520 Forsøg
01-01-2008 31-12-9999 13130 Orlov til børnepasning
01-01-2008 31-12-9999 14010 Revalidering, detaljer oplyst
01-01-2008 31-12-9999 14012 Revalideringsydelse med virksomhedspraktik
01-01-2008 31-12-9999 14014 Løntilskud ved revalidenters ansættelse med løntilskud
01-01-2008 31-12-9999 15020 Ledige dagpengemodtaere
01-01-2017 31-12-9999 15025 Dagpengeledighed
01-01-2008 31-12-9999 15030 G-dage
01-01-2008 31-12-9999 15035 Arbejdsmarkedsydelse
01-01-2008 31-12-9999 15070 Feriedagpenge
01-01-2008 31-12-9999 15080 Ledige kontanthjælpsmodtagere
01-01-2008 31-12-9999 15100 Ledighedsydelse mellem fleksjob
01-01-2008 31-12-9999 15110 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob
01-01-2008 31-12-9999 15120 Ledighedsydelse under ferie
01-01-2008 31-12-9999 15130 Ledighedsydelse under barsel og sygdom
01-01-2008 31-12-9999 15140 Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse
01-01-2015 31-12-9999 15800 Syge på dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse
01-01-2008 31-12-9999 16010 Efterløn
01-01-2008 31-12-9999 16030 Fleksydelse
01-01-2008 31-12-9999 17005 Jobafklaringsforløb
01-01-2008 31-12-9999 17024 Ressourceforløb
01-01-2008 31-12-9999 17025 Førtidspension
01-01-2008 31-12-9999 17050 Kontanthjælp
01-01-2008 31-12-9999 17090 Introduktionsydelse
01-01-2008 31-12-9999 17100 SU
01-01-2008 31-12-9999 19998 Øvrige uden for arbejdsstyrken og børn
01-01-2008 31-12-9999 20000 Lønmodtager
01-01-2008 31-12-9999 30000 Selvstændig
01-01-2008 31-12-9999 40000 Medarbejdende ægtefælle
01-01-2008 31-12-9999 50000 Igangværende uddannelse, elevregistret
01-01-2008 31-12-9999 51000 Udenlandske studerende
01-01-2008 31-12-9999 70000 Igangværende uddannelse, kursistregistret
01-01-2008 31-12-9999 7035 Sygedagpenge, beskæftigelse
01-01-2008 31-12-9999 7036 Sygedagpenge, ej beskæftigelse
01-01-2008 31-12-9999 7045 Barselsdagpenge, beskæftigelse
01-01-2008 31-12-9999 7046 Barselsdagpenge, ej beskæftigelse
01-01-2008 31-12-9999 80000 Igangværende uddannelse, produktionsskoleelev
01-01-2008 31-12-9999 90001 Folkepension
01-01-2008 31-12-9999 90002 Tjenestemandspension
01-01-2008 31-12-9999 90003 Anden pension
01-01-2008 31-12-9999 99999 Øvrige uden for arbejdsstyrken og børn