Gå til sidens indhold

STOETTE_BESK_KODE

Langt navn

Støttet beskæftigelse

Generel Beskrivelse

Variablen STOETTE_BESK_KODE (støttet beskæftigelse) angiver typen af støttet beskæftigelse. Det er udelukkende job, hvor der udbetales løn fra arbejdsgiveren, som regnes som støttet beskæftigelse. Job som ikke er støttet beskæftigelse er ordinær beskæftigelse.

Detaljeret beskrivelse

Variablen STOETTE_BESK_KODE (støttet beskæftigelse) angiver typen af støttet beskæftigelse. Det er udelukkende job, hvor der udbetales løn fra arbejdsgiveren, som regnes som støttet beskæftigelse. Job som ikke er støttet beskæftigelse er ordinær beskæftigelse.

Oplysningen om støttet beskæftigelse kommer fra statistikken over offentligt forsørgede. Når personen modtager løn (løntilskud, jobrotation, fleksjob, skånejob, servicejob, voksenlærling og nogle typer revalidering), er arbejdsmarkedstilstanden fra offentligt forsørgede koblet til et job. Såfremt personen har flere jobs, er der koblet til jobbet med flest timer, dvs. jobbet med den største TILSTAND_GRAD_AMR (tilstandsgrad for arbejdsmarkedstilstanden).

Graf og tabel er lavet på baggrund af en statusopgørelse ultimo november.

Graf og tabel er kørt for I_BEFOLKNINGEN_KODE=1 (i befolkningen på referencetidspunktet) og PRIMAER_STATUS_KODE=1 (kode for primær tilknytning til arbejdsmarkedet) og SOC_STATUS_KODE <=136 (beskæftigede).

Værdisæt

D500300.TXT_STOETTE_BESK_KODE - Støttet beskæftigelse
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2008 0 Ordinær beskæftigelse
01-01-2008 1 Ansættelse med løntilskud
01-01-2008 2 Jobrotation
01-01-2008 3 Fleksjob
01-01-2008 4 Skånejob
01-01-2008 5 Servicejob
01-01-2008 6 Voksenlærling
01-01-2008 7 Revalidering