Gå til sidens indhold

SOCSTIL

Langt navn

Generel Beskrivelse

Socioøkonomisk status for befolkningen

Detaljeret beskrivelse

SOCSTIL har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
17-12-1770 31-12-9999 115 Arbejdsgiver
17-12-1770 31-12-9999 116 Momsbetaler
17-12-1770 31-12-2007 117 CRAM-selvstændige
17-12-1770 31-12-9999 118 AKM-selvstændige
17-12-1770 31-12-9999 120 Medarbejdende ægtefælle
17-12-1770 31-12-9999 130 Lønmodtager uden nærmere angivelse
17-12-1770 31-12-9999 131 Topleder
17-12-1770 31-12-9999 132 Lønmodtager på højeste niveau
17-12-1770 31-12-9999 133 Lønmodtager på mellemniveau
17-12-1770 31-12-9999 134 Lønmodtagere på grundniveau
17-12-1770 31-12-9999 135 Andre lønmodatagere
17-12-1770 31-12-9999 136 Lønmodtagere ultimo november (ud over det primære eller sekundære job)
17-12-1770 31-12-9999 138 Lønmodtagere ej ultimo november
17-12-1770 31-12-9999 139 Sekundære job
17-12-1770 31-12-9999 140 Beskæftigede lønmodtager u.n.a. (ej bopæl i DK)
17-12-1770 31-12-9999 141 Beskæftigede topledere (ej bopæl i DK)
17-12-1770 31-12-9999 142 Beskæftigede lønmodtagere på højeste niveau (ej bopæl i DK)
17-12-1770 31-12-9999 143 Beskæftigede lønmodtagere på mellemniveau (ej bopæl i DK)
17-12-1770 31-12-9999 144 Beskæftigede lønmodtagere på grundniveau (ej bopæl i DK)
17-12-1770 31-12-9999 145 Beskæftigede andre lønmodtagere (ej bopæl i DK)
17-12-1770 31-12-9999 150 Job for lønmodtagere u.n.a. (ej bopæl i DK)
17-12-1770 31-12-9999 151 Job for topledere (ej bopæl i DK)
17-12-1770 31-12-9999 152 Job for lønmodtagere på højeste niveau (ej bopæl i DK)
17-12-1770 31-12-9999 153 Job for lønmodtagere på mellemniveau (ej bopæl i DK)
17-12-1770 31-12-9999 154 Job for lønmodtagere på grundniveau (ej bopæl i DK)
17-12-1770 31-12-9999 155 Job for andre lønmodtagere (ej bopæl i DK)
17-12-1770 31-12-9999 200 Nettoledige
01-01-2008 31-12-9999 201 Bruttoledige (som ikke er nettoledige)
17-12-1770 31-12-9999 310 Uddannelsessøgende
01-01-2008 31-12-9999 315 Flexydelse
01-01-2008 31-12-9999 316 Delvis ledighed
17-12-1770 31-12-9999 317 Beskæftiget uden løn
17-12-1770 31-12-9999 318 Orlov fra ledighed
17-12-1770 31-12-9999 319 Uddannelsesforanstaltning/vejledning og opkvalificering
17-12-1770 31-12-2007 320 Særlig/aktivering
17-12-1770 31-12-2000 321 Uoplyst aktivering
17-12-1770 31-12-9999 322 Barselsdagpenge
17-12-1770 31-12-9999 323 Sygedagpenge
17-12-1770 31-12-9999 324 Efterløn
17-12-1770 31-12-2006 325 Overgangsydelse
17-12-1770 31-12-9999 326 Kontanthjælp
17-12-1770 31-12-9999 327 Revalideringsydelse
17-12-1770 31-12-9999 328 Tjenestemandspension
17-12-1770 31-12-9999 329 Folkepensionist
17-12-1770 31-12-9999 330 Øvrige uden for arbejdsstyrken
17-12-1770 31-12-9999 331 Førtidspensionist
17-12-1770 31-12-9999 332 Introduktionsydelse
31-12-2001 31-12-9999 333 Integrationsuddannelse
31-12-2003 31-12-9999 334 Ledighedsydelse
31-12-2002 31-12-2007 335 Aktivering iflg. kontanthj.statistikregister
17-12-1770 31-12-9999 400 Barn eller ung (d.v.s. under 16 år)