Gå til sidens indhold

SOCSTIL

Langt navn

SOCSTIL

Generel Beskrivelse

Socioøkonomisk status for befolkningen

Detaljeret beskrivelse

SOCSTIL har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D500300.TXT_SOCSTIL - Arbejdsmarkedsstatus, far
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
17-12-1770 115 Arbejdsgiver
17-12-1770 116 Momsbetaler
17-12-1770 31-12-2007 117 CRAM-selvstændige
17-12-1770 118 AKM-selvstændige
17-12-1770 120 Medarbejdende ægtefælle
17-12-1770 130 Lønmodtager uden nærmere angivelse
17-12-1770 131 Topleder
17-12-1770 132 Lønmodtager på højeste niveau
17-12-1770 133 Lønmodtager på mellemniveau
17-12-1770 134 Lønmodtagere på grundniveau
17-12-1770 135 Andre lønmodatagere
17-12-1770 136 Lønmodtagere ultimo november (ud over det primære eller sekundære job)
17-12-1770 138 Lønmodtagere ej ultimo november
17-12-1770 139 Sekundære job
17-12-1770 140 Beskæftigede lønmodtager u.n.a. (ej bopæl i DK)
17-12-1770 141 Beskæftigede topledere (ej bopæl i DK)
17-12-1770 142 Beskæftigede lønmodtagere på højeste niveau (ej bopæl i DK)
17-12-1770 143 Beskæftigede lønmodtagere på mellemniveau (ej bopæl i DK)
17-12-1770 144 Beskæftigede lønmodtagere på grundniveau (ej bopæl i DK)
17-12-1770 145 Beskæftigede andre lønmodtagere (ej bopæl i DK)
17-12-1770 150 Job for lønmodtagere u.n.a. (ej bopæl i DK)
17-12-1770 151 Job for topledere (ej bopæl i DK)
17-12-1770 152 Job for lønmodtagere på højeste niveau (ej bopæl i DK)
17-12-1770 153 Job for lønmodtagere på mellemniveau (ej bopæl i DK)
17-12-1770 154 Job for lønmodtagere på grundniveau (ej bopæl i DK)
17-12-1770 155 Job for andre lønmodtagere (ej bopæl i DK)
17-12-1770 200 Nettoledige
01-01-2008 201 Bruttoledige (som ikke er nettoledige)
17-12-1770 310 Uddannelsessøgende
01-01-2008 315 Flexydelse
01-01-2008 316 Delvis ledighed
17-12-1770 317 Beskæftiget uden løn
17-12-1770 318 Orlov fra ledighed
17-12-1770 319 Uddannelsesforanstaltning/vejledning og opkvalificering
17-12-1770 31-12-2007 320 Særlig/aktivering
17-12-1770 31-12-2000 321 Uoplyst aktivering
17-12-1770 322 Barselsdagpenge
17-12-1770 323 Sygedagpenge
17-12-1770 324 Efterløn
17-12-1770 31-12-2006 325 Overgangsydelse
17-12-1770 326 Kontanthjælp
17-12-1770 327 Revalideringsydelse
17-12-1770 328 Tjenestemandspension
17-12-1770 329 Folkepensionist
17-12-1770 330 Øvrige uden for arbejdsstyrken
17-12-1770 331 Førtidspensionist
17-12-1770 332 Introduktionsydelse
31-12-2001 333 Integrationsuddannelse
31-12-2003 334 Ledighedsydelse
31-12-2002 31-12-2007 335 Aktivering iflg. kontanthj.statistikregister
17-12-1770 400 Barn eller ung (d.v.s. under 16 år)