Gå til sidens indhold

SEKTORKODE

Langt navn

Sektorkode på arbejdssted

Generel Beskrivelse

Sektorkode på arbejdssted

Detaljeret beskrivelse

SEKTORKODE er en klassificering af jobbets sektorplacering. SEKTORKODE hentes ved opslag i den seneste version af Danmarks Statistiks erhvervsstatistiske register (ESR) vha. jobbets arbejdssted (AJO_ARBNR_SENR). SEKTORKODE dannes i ESR på basis af arbejdsstedet vha. en sektoralgoritme eller subsidiært via en håndkodningsliste for enheder, der ikke kan placeres maskinelt. SEKTORKODE blev implementeret i ESR pr. 1. januar 2013, og fra samme tidspunkt udgik funktionskoden (AJO_FUNKTIONSKODE). SEKTORKODE er opbygget i overensstemmelse med ESA 2010 (European System of Accounts), hvor sektorplaceringen primært bestemmes af, hvem der har den organisatoriske kontrol over enheden. Dette er nyt i forhold til tidligere, hvor en enhed blev sektorplaceret primært på baggrund af finansieringen af aktiviteten i enheden. Værdisættet pr. 1.1.2013 er anvendt for perioden 2008-2012, hvor den nye sektorplacering er tilbageført til i beskæftigelse for lønmodtagere.

ANVENDELSE AF SEKTORKODE: SEKTORKODE anvendes til offentliggørelse af beskæftigelsestal i beskæftigelse for lønmodtagere, hvor beskæftigelsen fordeles på sektorer.

DATABRUD inden for SEKTORKODE: 1.1.2013 erstattede SEKTORKODE den hidtidige sektorklassifikation AJO_FUNKTIONSKODE. Det indebærer, at udfaldrummet for variablen er ændret pr. 1.1.2013, jf. værdisæt. SEKTORKODE er i Beskæftigelse for lønmodtagere ført tilbage til 1. kvartal 2008. Samtidig med overgang til SEKTORKODE blev kvaliteten forbedret, idet en ny algoritme til maskinelt at bestemme sektorkoden er implementeret. Sektorplaceringen bestemmes dog stadig af virksomhedsform og branche. Et stort antal enheder blev gennemgået samtidig med implementering af den nye sektorkode, hvilket har bidraget til en kvalitetsforbedring.

VALIDERING af SEKTORKODE: ESR foretager kvartalsvis en systematisk kvalitetskontrol af sektorkoden på baggrund af sektoralgoritmen og evt. opdateringer i ESR, hvor det fx sikres, at alle arbejdssteder uden for den kommunale sektor har samme sektorkode som den tilhørende økonomiske enhed. Ved analyser af udviklingen i antallet af fuldtidsbeskæftigede fordelt på sektorer over tid valideres ESR's oplysninger. I tilfælde af betydelige fejl i ESR's sektoroplysninger kan sektoroplysningen blive korrigeret i beskæftigelse for lønmodtagere.

Værdisæt

Sektorkoder
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2013 31-12-9999 11 Statslige ikke-finansielle kvasi-selskaber
01-01-2013 31-12-9999 12 Kommunale ikke-finansielle kvasi-selskaber
01-01-2013 31-12-9999 13 Regionernes ikke-finansielle kvasi-selskaber
01-01-2013 31-12-9999 14 Statsligt ejede ikke-finansielle selskaber
01-01-2013 31-12-9999 15 Kommunalt ejede ikke-finansielle selskaber
01-01-2013 31-12-9999 16 Regionsejede ikke-finansielle selskaber
01-01-2013 31-12-9999 18 Private ikke-finansielle selskaber
01-01-2013 31-12-9999 21 Centralbanken
01-01-2013 31-12-9999 27 Offentlige penge- og realkreditinstitutter
01-01-2013 31-12-9999 28 Private penge- og realkreditinstitutter
01-01-1900 31-12-2012 31 Integ. juridisk statsligt ejet insti.
01-01-2013 31-12-9999 31 Offentlige pengemarkedsforeninger
01-01-1900 31-12-2007 32 Integ. juridisk ikke stats-ejet insti.
01-01-2013 31-12-9999 32 Private pengemarkedsforeninger
01-01-1900 31-12-2007 33 Ikke integ. statslig inst. (quasi)
01-01-2008 31-12-2012 33 Statslige og kvasi-statslige selvej. ins
01-01-1900 31-12-2012 34 Sociale kasser eller fonde
01-01-2013 31-12-9999 37 Offentlige investeringsforeninger
01-01-2013 31-12-9999 38 Private investeringsforeninger
01-01-1900 31-12-2012 41 Integ. juridisk amtkommunaltejet inst.
01-01-2013 31-12-9999 41 Andre offentlige finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser
01-01-1900 31-12-2007 42 Integ. juridisk ikke amtkom.ejet inst.
01-01-2013 31-12-9999 42 Andre private finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser
01-01-1900 31-12-2007 43 Ikke integ. amtkom.ejet inst. (quasi)
01-01-2008 31-12-2012 43 Reg. og kvasi-reg. selvej. institutioner
01-01-2013 31-12-9999 47 Offentlige finansielle hjælpeenheder
01-01-2013 31-12-9999 48 Private finansielle hjælpeenheder
01-01-1900 31-12-2012 51 Integ. juridisk kommunalt ejet inst.
01-01-2013 31-12-9999 51 Offentlige koncerntilknyttede finansielle enheder
01-01-1900 31-12-2007 52 Integ. juridisk ikke komm. ejet inst.
01-01-2013 31-12-9999 52 Private koncerntilknyttede finansielle enheder
01-01-1900 31-12-2007 53 Ikke integ. kommunal inst. (quasi)
01-01-2008 31-12-2012 53 Komm. og kvasi-komm. selvej. inst.
01-01-2013 31-12-9999 57 Offentlige forsikringsselskaber
01-01-2013 31-12-9999 58 Private forsikringsselskaber
01-01-1900 31-12-2012 61 Integ. juridisk stats.selskabslign.virk.
01-01-2013 31-12-9999 61 Offentlige pensionskasser
01-01-1900 31-12-2012 62 Integ. jur. amtskom. selskabslign. virk.
01-01-2013 31-12-9999 62 Private pensionskasser
01-01-1900 31-12-2012 63 Integ. jur. primær kom. selskabs. virk.
01-01-1900 31-12-2012 70 Ikke integ. off. virk.org. som selskab
01-01-2013 31-12-9999 71 Statslig forvaltning og service - integrerede enheder
01-01-2013 31-12-9999 72 Statslig forvaltning og service - ikke-integrerede enheder
01-01-2013 31-12-9999 74 Regionernes forvaltning og service - integrerede enheder
01-01-2013 31-12-9999 75 Regionernes forvaltning og service - ikke-integrerede enheder
01-01-2013 31-12-9999 76 Kommunal forvaltning og service - integrerede enheder
01-01-2013 31-12-9999 77 Kommunal forvaltning og service - ikke-integrerede enheder
01-01-2013 31-12-9999 79 Sociale kasser og fonde
01-01-1900 31-12-2012 80 Private område
01-01-2013 31-12-9999 81 Personligt ejede virksomheder
01-01-2013 31-12-9999 89 Non-profit institutioner rettet mod husholdninger
01-01-1900 31-12-2012 90 Udland
01-01-2013 31-12-9999 91 Internationale organisationer (internationale organisationer, fx EU institutioner og udenlandske ambassader i DK)
01-01-1900 31-12-9999 99 Ikke oplyst