Gå til sidens indhold

NOV_TILSTAND_GRAD

Langt navn

Tilstandsgrad i november

Generel Beskrivelse

Tilstandsgrad for forløb (tilstande) der relaterer sig til ultimo november efter overlapsbehandlingen i AMR. Tilstandsgraden for lønmodtagere er dannet på baggrund af løntimene. I de tilfælde hvor lønmodtageren er midlertidigt fraværende fra jobbet på fuld tid er tilstandsgraden nulstillet og timerne ligger på den overlappende tilstand som viser fraværsforløbet (her vil tilstandskoderne være 611 eller 612. Såfremt personen genoptager arbejdet på deltid (ved et sygefraværsforløb) vil de timer vedkommende har genoptaget arbejdet ligge på beskæftigelsesforløbet, mens de resterende timer vil ligge på fraværsforløbet.

VIGTIGT INFORMATION: TIlstandsgraden for selvstændige og medarbejdende ægtefæller er altid imputeret.Tilstandsgraden antages, at være retvisende på et overordnet niveau, men den skal anvendes med stor varsomhed på et mere deltaljeret niveau.

Detaljeret beskrivelse

NOV_TILSTAND_GRAD har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel