Gå til sidens indhold

LONBLB

Langt navn

Lønbeløb

Generel Beskrivelse

Lønbeløb i det enkelte job er den ansattes A-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag samt fra 1994 tillagt eventuelle samlede bidrag til arbejdsgiveradministrerede kapitalpensions-/ratepensionsordninger. A-indkomsten i det enkelte job er hentet fra lønoplysningssedlens felt 13, hvis indhold har ændret sig over tid (se detaljeret beskrivelse).

Detaljeret beskrivelse

Indholdet af Lonblb har ændret sig over tid: 1980-1984: Løn og lignende, heri medregnet feriegodtgørelse samt tilskud af enhver art. Arbejdsgiver- eller arbejdstagerbidrag til pensionsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 (herunder bidrag til ATP), medregnes ikke.

1985-1993: Løn og lignende, heri medregnet feriegodtgørelse samt tilskud af enhver art. Arbejdsgiver- eller arbejdstagerbidrag til pensionsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 (herunder bidrag til ATP) samt AUD bidrag skal ikke medregnes.

1994: Løn og lignende, heri medregnet feriegodtgørelse samt tilskud af enhver art. (Arbejdsgiver- eller arbejdstagerbidrag til pensionsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 (herunder bidrag til ATP), medregnes ikke). Vederlag til medlemmer af bestyrelser, udvalg mv., skattepligtig del af jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse.

1995-2005: Løn, honorarer og lignende. Heri medregnes feriegodtgørelse, løn under sygdom og barsel, A-skattepligtige tilskud af enhver art, vederlag til medlemmer af bestyrelser, udvalg mv. samt pensionslignende ydelser til tidligere ansatte.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel